• ชอบทำงานนอกสถานที่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Monitor Sale and support data to team
 • Support operation of Chanel of sales
 • 3-5 years experience in trade marketing and sales

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชอบการทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Digital Marketing Developer
 • Good knowledge of HTML
 • Perfect English writing skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in distributor management
 • Trade marketing (Traditional Trade)
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Over 3 years in New Product Planning/ Marketing
 • Experience in Engineering Product is an advantage
 • Good Command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Technical Marketing Skills
 • Strong analytical and project management skills
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง PBX Call center
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชอบความท้าทาย ชอบพบปะผู้คน
 • มีความกระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดหรือการขาย
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • reading, writing, and speaking in English&Mandarin
 • Minimum of 2 years of exp. in marketing
 • Conducting market research & monitoring competitor

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Executive Marketing

Bangkok Beer & Beverages Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ(ปี): ทุกช่วงอายุ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration related fields.
 • 1 - 2 years experienced in IT business.
 • Fluent in English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing Manager
 • Marketing Manager

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการทำการตลาด
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years working experiences as in marketi
 • Strong leadership and interpersonal skills.
 • Good command in spoken and written English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 30-37
 • Have knowledge in ISO 9001 or any related fields
 • 7-10 years working experience in Engineering

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Response on sales volumes Motorcycle Hire Purchase
 • Analyzed sales performance
 • Set annual promotion plan of Motorcycle Hire Purch

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in new set up & sudden expansion
 • To grow up your sales & marketing skills
 • To learn about web marketing & many business

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • At least Bachelor Degree in Marketing
 • 5 years of Marketing
 • Strong analytical skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Transp, Prvd F, Full Attd.
 • Global Industrial Machinery Trading
 • Exp. in working in Japanese company over 3 yrs.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • Degree in Marketing or Business Administration
 • 1-3 years’ experience in Merchandiser or Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 23-28 years old
 • New graduated are welcome
 • Sales admin, Sales support and good in MS office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Marketing Experiences
 • Ability to speak English
 • Can start working immediately

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Management
 • At least 5 years experience in product management
 • Good command of English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Higher in Marketing
 • 1-3 years’ experience in logistics and marketing
 • CGPA must be 2.75

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 25 between 35 years old
 • 5-10 years relevant working experience
 • Basic Computer Skills in MS office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และโปรแกรม Nielsen ได้ดี
 • มีประสบการณ์การด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Focus on purchasing non-production materials
 • Work independently on a daily basis
 • Coordinate closely with the IT department for SAP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management skill, Planning and Strategic Skill
 • Bachelor Degree, 4 years experience
 • Require Insurance experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Female / Bachelor’s Degree in any field.
 • Having work experience in the FMCG
 • Possessing experience in marketing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 28 ปี ทั้งชายและหญิง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ และทัศนคติที่ดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male or Female, 35 years old up
 • Bachelor’s degree or Higher in Marketing, Business
 • At least 5years work experience in restaurant Iine

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีบุคลิกดี , สามารถ พูด -อ่าน-เขียน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade Marketing
 • Category Analysis
 • Promotion in Drugstore

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop strong commercial propositions
 • Prepare SOP & Marketing toolkits
 • Improve customer experience online

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and implementing a national retail
 • Coordinating with sales and customers
 • Achieving sales-out and sell-thru targets.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age between 25-30 years old
 • At least 3 years experience in marketing
 • Able to attend/inspect sites and events

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and implementing a national retail
 • Coordinating with sales and customers
 • Achieving sales-out and sell-thru targets

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการMicrosoft Office ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Generous benefit and salary package
 • Minimum 4 years of experience in marketing field
 • Opportunity to with leading electronic brand

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing management
 • Transaction
 • banking, financial

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Degree in Pharmacy; plus MBA
 • 5 years’ experience in marketing field
 • Strong leadership and interpersonal skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล