• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ จีน ได้เป็นอย่างดี
 • เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5years+ experiece in Sales and Marketing
 • Strong leadership and communication skill
 • Experience in Automotive industry is a plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration related fields.
 • 1 - 2 years experienced in IT business.
 • Fluent in English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 31-35 years old
 • Bachelor's degree in Telecommunication engineering
 • At least 3 years' experience in Product Marketing

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Excellent in English proficiency
 • Time and Pressure management
 • Knowledge in export/import

07-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years experiences in Marketing / Digital MKT.
 • Monitor sales target and develop sales performance
 • Manage the implementation of marketing & PR plan

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการตลาด
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expand new market to foreigner customer
 • Develop marketing strategy
 • 5 years of experience in Healthcare business

06-Dec-16

 

Applied
 • developing sales and marketing materials and tools
 • 2 years of experience in International Sales
 • Ability to speak Chinese is an advantage

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field Age 25-40 years old
 • At least 5 years experience in selling real estate
 • Knowledge of the Thai property market conditions

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

04-Dec-16

 

Applied
 • Strong Communication & Interpersonal Skills
 • Creative; Good Eye for Compelling Design
 • Great Attention to Detail; Pride & Precision

29-Nov-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล