• ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 years as assistant to executive management
 • Good command in English both spoken and written
 • Organize, Strong Interpersonal&Communication skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, aged over 30 years old
 • Experience in administrative or secretarial work
 • Able to come to office by own vehicle

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-3 years work experience as an Executive
 • Good command of both written and spoken Business E
 • Salary : 25,000 – 35,000

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female age between 30-40 years
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • 5-8 years experiences in real estate developments

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • generate targeted profit goals
 • healthy financial performance
 • escalation of sales and marketing initiatives

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs+ in executive secretarial or admin duties
 • Excellent command of English
 • Strong skill in Microsoft Office

04-Dec-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี/โท สาขาการบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน 10 ปี

02-Dec-16

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง / ตาไม่บอดสี / อายุ 22 - 27 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N3 ขึ้นไป )

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age 27-32 years old
 • Bachelor's Degree or higher in any relate field
 • 3 years of Secretary experience

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist the Managing Director
 • Take care of office admin & accounting work
 • Be able to communicate in English

02-Dec-16

 

Applied
 • Speak English - German
 • Problem Solving and Management
 • Technical knowledge

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลตารางนัดหมายของ ผู้บริหาร
 • สามารถทำงานนอกสภานที่ตามเจ้านายได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณา

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English, Business
 • At least 2 years experience in Secretary
 • Good command of written and read in English

01-Dec-16

 

Applied
 • Search documents and prepare documents.
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • Good command of English.

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age between 22-28 years old.
 • Great Personality and has very good health.
 • Excellent of both writing and speaking English.

01-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality. Age not over 32
 • Min 1 yr experience in sales coordination project
 • Good in written and spoken English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having some knowledge about Japanese language
 • Bachelor's Degree or Master Degree
 • experience in a secretary related field

01-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 Years working for strategic project management
 • MBA background would be a huge advantage
 • Passion for business

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ: หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแล และประสานงานเอกสารทั้งใน และต่างประเทศ

01-Dec-16

 

Applied
 • Minimum of 15 years experience in Food Export
 • Strong in Both Commercial and Operational Process
 • Experience in Tuna or Pet Food is highly desirable

01-Dec-16

 

Applied
 • Female only. have knowledge in Chinese
 • Degree in Secretarial, Business, English, Chinese
 • 3 years’ experience in supporting management

01-Dec-16

 

Applied
 • Create an integrated risk framework
 • Provide and review the company's Risk Management
 • Quantity risk limits and assess risk

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary to MD

BRANDi

พระโขนง

 • 5-7 years administrative assistant
 • Ability to deal with stress and ambiguity
 • Visibility of work requires attention to detail

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเลขาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent communication skills in English
 • Experience and ability of managing complex project
 • Well-presented personality

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manages Thailand’s Operations Team
 • Strong leadership and Management skills
 • Fluent in English

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000+
 • มีทักษะด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนทดแทน โบนัส

29-Nov-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • - Lead team, drive sales and P&L responsibilities
 • - Male/female, age 35-45 years old
 • - Problem solving skills

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in any fields
 • Excellent in English
 • Excellent managerial manner

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Health Check, Mobile Allow, Unifo
 • International Automotive Parts Trading Company
 • Experience in secretary or sales co. is a plus

29-Nov-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Female age 25-30 years old
 • 3 years’ experience in secretarial or admin
 • Proficient in Word, Excel, PowerPoint

29-Nov-16

 

Applied

Managing Director

HUASENGHENG COMMODITAS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญเพียงพอในด้านการบริหารธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการบริหาร
 • จัดทำกลยุทธ์ในการขยายช่องทางการขายให้กับผลิตภัณฑ์ต

29-Nov-16

 

Applied

Personal Assistance of MD

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • High End Interior products and furniture
 • 3 years experience in the requested field
 • Bachelor’s Degree in English / French or related

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of administrative and clerical
 • General knowledge of financial statements
 • General knowledge of project management

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary to MD/ Marketing Assistant 1 position

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Have Driver license

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, over 30 years old.
 • Excellent command in English.
 • Computer skills PowerPoint, Excel, Pivot.

28-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานด้านการเงินการบัญชี10ป
 • ความรู้ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
 • อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • management experienced from Leasing or Non-Bank
 • Managing Director, General Manager,Top Management
 • Oversees the activities of a company

18-Nov-16

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • 10+ years of experience in Oil & Gas subsea
 • 5 Years of experience in managerial level
 • Offshore experience preferred

16-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ และเป็นผู้บริหารในสถาบันการเงิน
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำ มีความสามารถ

14-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล