• เพศชาย อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC 450 ขึ้นไป)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Management
 • 5-10 years experience in International Sales
 • Good command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale Executive Modern Trade
 • sales promotion to be consistent Sale department
 • Analysis the sale strategy to improve the sale

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30-45 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ขับรถเฮี๊ยบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุง และดูแลรักษารถเป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Drive and Develop Buying Team to Meet Best Price
 • Manage and Coordinate of Purchasing Activities
 • Negotiate to get most company benefit and keep

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ / Sex : Male / Female
 • อายุ / Old : 25-35 year
 • Bachelor's Degree Or related field

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle overall function of Accounting&Finance
 • Control and manage account and finance of company
 • Experience 5 years up

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ฒิการศึษา ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับจัดซื้อ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.ศ. 3

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มอย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.ศ. 3
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Business, Sports Science
 • Strong experience and knowledge in EVENT
 • Understand sports sponsorship/event/marketing

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 28ปี
 • การศึกษาระดับวุฒิ ปวส.
 • สามารถทำ O.T. วันเสาร์-อาทิตย์ได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรีบัญชี หรือสูงกว่า GPA 2.5ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และรักในงานที่ทำ
 • มีรถยนต์ของตัวเอง

19-Jan-17

 

Applied
 • Set-up Tooling ตามแผนผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 -30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

19-Jan-17

 

Applied
 • Support test engineer for controlling test.
 • Maintain good housekeeping-5S.
 • 1-3 years experience in products/materials.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To audit food factory
 • Prepare RQA report
 • Analyze and identified issue

19-Jan-17

 

Applied
 • degree in Civil Engineering,Structural Engineering
 • 3 years of progressively related experience
 • Minimum Level-I Professional Engineering license

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดเก็บและจัดทำระบบทะเบียนรายงานการประชุม

18-Jan-17

 

Applied
 • Automotive, Quality Tools , Six sigma , SPC, 8D
 • Quality Assurance, product quality
 • Stop production to correct quality problems

18-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9001

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศการขายและการตลาด
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Haman Resource
 • Experience 3- 10 years payroll and time Attendance
 • Female 28- 35 years old.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจรับงานนำเข้า-ส่งออกงานส่งชุบกับ Vendor
 • รับงานโอนเข้าออกคลังสินค้า
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า
 • ขับรถรับส่งเอกสาร
 • ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ประเภท 2

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช.
 • สามารถซ่อม, ประกอบและ Set up แม่พิมพ์โลหะ

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงาน New Model
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ New Model
 • สามารถใช้ CMM, Auto CAD, Solidwork ได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรปั้มโลหะ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล