• ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และ ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและบัญชีสรรพากรและภาษีอื่นๆ

1 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูด สามารถห้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้ากับลูกค้า
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารฝ่ายบริหารสาขา
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี ภงด 3,53
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ตามเบี้ยกรมธรรม์
 • ตรวจสอบรายการชำระเบี้ย STATEMENT

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • การปรับเงินเดือน,เงินรางวัล(โบนัสประจำปี)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์,การทัศนาจร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Computer ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Computer ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถด้านการเขียน PR
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+years of Business Analyst related
 • Experience in Insurance business is a plus
 • Fluently use of Office applications for document

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To ensure the Claims registration & Payment
 • Negotiate and coordinate with all parties related
 • Minimum of 3-5 years of experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องระบบสายสัญญาณ
 • มีความสามารถในการสอน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality Male / Female
 • 23 to 35 years old with good personality
 • 1-3 years of experience in IT industry

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในด้านงานจัดซื้อโครงการ

19-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied

Product Manager (Oncology)

--

จังหวัดอื่นๆ

 • Total 5 years & more Experience in Pharmaceutical
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor Degree in Pharmaceutical sciences

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager (Oncology)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Sales experience with strong results
 • English speaking will be an advantage
 • Oncology experience

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building manager
 • Supervising staff
 • Co-Operation

19-Jul-17

 

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

19-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

19-Jul-17

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จบใหม่ ทำงานหาดใหญ่สงขลา
 • สัญญาจ้าง 3 ปี
 • เพศชายเท่านั้น

19-Jul-17

 

Applied
 • -
 • -
 • -

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic for Network Engineer
 • Project Management
 • มีความรู้ทักษะการควบคุมงานวิศวกรรม

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า IT ให้กับ Dealer
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในงาน Project ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และงาน Project

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน และแนะนำเทคนิคการขายให้

18-Jul-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design of Piping & Instrument
 • Bachelor/higher in Mechanical
 • 3-7 years experience, location: Hat-Tai

17-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวะเครื่องกล
 • วางแผนงานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • บริหารกำลังคน และงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

17-Jul-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Asst Accounting Manager - HATYAI
 • 5 years experience with supervise team 2 years
 • Flexible and leadership

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล