• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum a Bachelor’s degree in any related fields
 • Assess Quality Assurance and Laboratory operations
 • Minimum 5 years of working experience in a rubber

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum a Bachelor’s degree in any related fields
 • Minimum 5 years of working experience
 • Has both a hands-on and operations management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum a Bachelor’s degree in any field
 • Minimum 3 years of working experience
 • Good skills in numeracy / mathematics

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least 1 year(s) of working experience
 • Must have some experience in mechanical repair
 • Must be willing to stay in Hatyai or Krabi

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 year(s) of working experience
 • ust have good problem solving skills
 • Must be willing to stay in Hatyai or Krabi

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum a Bachelor’s degree in any field.
 • Possess a minimum of 2 years working experience
 • Good knowledge of MS Office programs.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควรมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • having 3 years experience in Hospitality sales
 • generate sales revenue and new customers for ICCH
 • Be able to work in Hatyai, Songkla at ICCH

24-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female , Thai Nationality
 • degree in Computer Science, Computer Engineer
 • Good skills with PCs, LAN/WAN networks

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing, dealing and execution of trade
 • Possess Single License and /or Derivatives License
 • Buying and selling of local and foreign shares

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Achievement of budgeted food sales, beverage sales
 • Bachelor's degree in hospitality
 • Able to work at Hatyai, Songkla

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผน บริหาร และผลักดันยอดขาย
 • ดูแลรักษาและพัฒนากลุ่มตัวแทน
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานสาขาในทุกๆด้าน

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 years working experience for 2G/3G/LTE
 • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
 • Drive test tools

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 5+ years’ experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational, diploma or above in Mechanical
 • 3-5 years experience in Power Generation& Engine
 • Fair command of spoken, written English

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related fields
 • Experience in Customer Insights Strategies
 • Track record of progressive responsibility

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

23-Feb-17

 

Applied
 • Provide underwriting services for non motor
 • University Graduate in insurance or related fields
 • 3-5 years of experience in insurance fields

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จำหน่าย สินค้าประเภท ป้ายไฟประชาสัมพันธ์
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • อัธยาศัยดี มีปฏิภาณไหวพริบดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ประชาสัมพั
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายและการตลาด 1-2 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ประชาสัมพั
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายและการตลาด 1-2 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์ที่ดี
 • เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณา วินิ

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี จบการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ทุกสา
 • ขยัน รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางในจังหวัดสงขลาพิจารณาเป็นพิเ

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-50 ปี
 • ขยัน รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • รักในงานทำความสะอาด

22-Feb-17

 

Applied
 • 5 years work sales experience in the Insurance
 • Highly professional and committed
 • Excellent at spoken and written English

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in insurance product is a plus.
 • Good command in English
 • Interpersonal and communication skill

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Statistics
 • Experience in Trading or FMCG
 • Experised in using MS Excel for data migration.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing, Warehouse, Logistics, Import-Export
 • Management in Supply Chain
 • Management Skill, Conflict Management, Strategic

22-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ18ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working as marketing / sale support on report
 • Efficient in Excel and Pivot are preferable
 • Proficiency in English is advantage

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงรถหัวลาก รถบัส
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในเวิร์ค-ช็อป

21-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OOP,Java, J2EE platform program
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web-based application J2EE

21-Feb-17

 

Applied
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
 • สาขาบริหารธุรกิจหรือการจัดการ
 • ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
 • สาขาบริหารธุรกิจหรือการจัดการ
 • ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า/ประกอบเฟอร์นิเจอร์
 • มีความซื่อสัตย์รักงานด้านบริการ
 • ไม่มีลอยสักเห็นเด่นชัด

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดีและมีใจรักการบริการ
 • เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับการบริหารธุรกิจ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดีและมีใจรักการบริการ
 • เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับการบริหารธุรกิจ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดีและมีใจรักการบริการ
 • เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับการบริหารธุรกิจ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นต้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล