• อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Executes marketing and promotion programs
 • 3 years’ experience of international /local Brand
 • Own Car/Transportation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support the sales team
 • Assist with sales presentations to potential
 • Assist with the presentation of tender documents

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 15 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้
 • สามารถอ่านแบบได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D Manager / Asst.Manager

Pakfood Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Getting requirement form customer to develop
 • Co-ordinate with marketing team
 • Develop new and existing product prototype

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in BA, Marketing, Supply chain etc
 • Bachelor Degree in Economics, industrial engineer
 • +2 yrs exp., excellent in English, able to travel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BE. in Chemical Engineering
 • Experience in dye, preferably in chemical industry
 • Able to work in Samutsakorn Plant (5 days working)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female ages between 25-35 years old
 • 1-2 years experiences in purchasing
 • Moderate or Fluent in English language

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MERCHANDISER

Thai Burapa Product Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาวุฒิปวช, - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานลุกค้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาระบบปรับอากาศ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลลูกค้าต่างประเทศโดยการติดต่อทาง E-Mail
 • ขยายช่องทางการขาย เพิ่มยอดขาย
 • ปริญญาตรี การตลาด หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • เสนอขายสินค้าและสามารถตัดสินใจปิดการขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
 • ควบคุมการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนดและความต้องการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาระบบปรับอากาศ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจเย็น มีใจในการบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ Mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านออกแบบ Packging

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการจัดทำเอกสาร Registration of export
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาระบบปรับอากาศ,ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถประจำที่ จ.สมุทรสาคร ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัฑ์ในห้องแลป
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6
 • สามารถคิดเลขได้ อ่านภาษาได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิด ออกแบบการขายและโปรดักส์ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์การขาย
 • ดูแล Website และ up to date และตอบคำถามลูกค้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์งานด้านจุลชีววิทยา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิชาเอกสาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ การใช้เครื่องมือ Lab

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานเครื่องจักร เครื่องกล งานระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์โดยตรง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิค

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC Supervisor

Cosmed Innovation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี สาขาเคมี, สาขาชีวะ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงาน QC
 • บริหารงานระบบคุณภาพ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Supervisor

Cosmed Innovation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10-15 years of HRM experience
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Experience in Corporate HR Office

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี
 • ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงินโบนัสการันตี 2 เดือน

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years in management of IT operatios
 • Work at Samutsakorn
 • Excellent command of English

25-Apr-17

 

Applied

Process Engineer (Based in Samutsakorn)

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 2-5 years in Chemical, Ink and Printing Industry.
 • Good English communication skill.
 • Able to work under pressure and multi tasks.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Officer (1 year Contract)

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 2-3 years Purchasing Experience
 • Fluent in English
 • Experience with SAP is an advantage

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Officer Planning and Logistic

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary to MD/ Marketing Assistant 1 position

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Working at Samutsakorn

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC/PD Supervisor

Kingfisher Holdings Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • -
 • -
 • -

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการสายผลิต

Y H S International Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิปริญญาตรี.สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 15 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล