• ขับรถ 6 ล้อ (รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่)
 • ขับรถฉุกเฉิน รับ-ส่งคนไข้
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ธุรการในเส้นทางกรุงเทพ-สมุทรปราการ
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 22 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถสาธารณะ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดยา, จ่ายยา และเบิกยา/เวชภภัณฑ์ใช้ในแผนก
 • รายงานยาไม่เคลื่อนไหว,ใกล้หมดอายุ
 • หากผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจาณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า อาคาร /เครื่องปรับอากาศ
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถเข้างานกะได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
 • จัดงาน Event ตามเทศกาล
 • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-37 ปี
 • นำเสนอขายโปรมแกรมการตรวจสุขภาพตามเป้าที่กำหนด
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบ IC ทั้งหมด ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • โรงพยาบาลมีสวัสดิการและที่พักให้ฟรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ / มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีสวัสดิการค่าที่พัก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-33 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & GA Manager

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • At least 5 years experience over all in HR
 • Bachelor degree or Master degree in HR or relate
 • Good communication and interpersonal skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • 3 years’ experience in Quality Engineering

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage responsibility to achieve sales target
 • 3 years of Sales and Marketing experience
 • Able to go up-country or overseas

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Possess a driving license
 • Flexible even in O/T, holiday.
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have at least 3 years of Sales and Marketing
 • Make sales plan to reach target
 • Experience in Market Analytical skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Food Science, Food Technology
 • Product Research & Development experience
 • Quick & Ready meals to eat product development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr. Level Tax Planning
 • Knowledge BOI & TAX 4-5 Year experience
 • Manufacturing blackgroud

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experience in Purchasing
 • Experience in purchasing feed, Manufacturing
 • Negotiation skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • กอกงทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English
 • Experience Oversea & Purchasing & PC MC
 • •Able to travel to oversea factories of DELTA.

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience Production Manager in Automotive
 • Good English
 • Working Monday-Friday

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in electrical engineer or related fields
 • At least 10 yrs experience in Facility Engineering
 • At least 3 years in Safety and Security Management

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working Experience in Management position at least
 • Able to work flexible days/hours
 • Thai national Fluent in English and Thai

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Any field studies from a reputable university.
 • Fresh graduates.
 • Minimum CGPA of 3.0 and above.

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุไม่จำกัด
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

22-Apr-17

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

22-Apr-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ช่างกล

22-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล