Test Engineer

ABB Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 0-3 years of experience in a manufacturing/site
 • Good communication, presentation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

ABB Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s or Master’s degree in Mechanical
 • 2-5 years of experience in the area of electrical
 • Proficient in mechanical CAD tool, 2D and 3D

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

ABB Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 3-4 years of experience in power quality.
 • Excellent communication and presentation skills.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5years working experience as accountant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in employee relations
 • Labor law

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำแล็ปจุลชีววิทยา 1-3 ปี
 • สามารถทำงานที่โรงงานดูเม็กซ์ บางพลีได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Production, Industrial, Mechanical or
 • Minimum 8 years in Engineering function
 • 3 years in management level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise the production control and machine
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise the production control and mold
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise the production control according to shop
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process line

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Make and adjust specification of Mold
 • Support to DGM (management level) task
 • Co-operate with mold M/T and Injection staff

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To enhance improvement in manufacturing
 • To develop production system
 • To make process design for new project

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in sales to HORECA or Hotel Chain
 • Strong analytical, interpersonal, negotiation
 • Good command of English and computer-literate.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต คุมไลน์ผลิต
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกล ช่างเทคนิค

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านงานโรงงานจะได้รับการพิจารณา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานในแผนกควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ช่างกล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • คุมเครื่องจักร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างเทคนิค ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ช่างกล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คุมเครื่องจักร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • สามารถเข้ากะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Automation Manager

Biolab Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Master’s degree or higher in Engineering
 • Good Team management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย ปสก.งานพัฒนาและฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้/ปสก.ด้านการพัฒนาองค์กร วางแผนงานได้ดี
 • คุ้นเคยกับการทำงานในบรรยากาศโรงงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • TOEIC at least 600 scores
 • experience in airline operations
 • able to work different areas

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in both Thai and English
 • Good interpersonal skills and team players
 • Ability to multi-tasks

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineer, Materials Science
 • > 3-5years of experience in Sales
 • Literacy and Computer Skills essential

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female age 25-35 year.
 • Bachelor's Degree in business Administration ma
 • Experience in Secretarial,Engineering function at

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร ออกแบบ JIG
 • อายุ 22 - 30 ปี ชาย ( ไม่จำกัดสถานภาพ )
 • มีความอดทน และรับผิดขอบที่ดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 20 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • สื่อสารได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น และ อังกฤษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing
 • Issue PO / PR
 • Procurment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer related skill
 • English skill for communication
 • Able to work in international working environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวอุตสาหการ IE, บริหารอุตสาหการ IM
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ม3 ขึ้นไป
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Engineer, Sales, Engineer, วิศวกรฝ่ายขาย,
 • บริษัทญี่ปุ่น, หางาน, สมุทรปราการ, Chemical,งานขาย
 • Chemistry, Industrial, โรงงานอุตสาหกรรม, ขายเคมี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality, Age around 40 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Can communicate, read and write in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC/PD Supervisor

Kingfisher Holdings Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Food science
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ประสบการ HACCP,GMP,ISO

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆและคดีร้ายแรง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล