• เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เชิงเทคนิคและวิศวกรรมการผลิตพลังงาน

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย พ้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะการแนะนำ ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Lead, train and develop QA/QC team members
 • Define,organize and control all Quality Assurance
 • Ensure Customer requirements for all Quality

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1-3 years’ experience in logistics, transportation
 • Knowledge of ERP, Free Zone, Import, Export

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Minimum of 3 years’ experience in logistics
 • Expansive knowledge of scheduling methods
 • Knowledge of MRP using ERP systems or QAD.

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 20 – 35 year / Thai nationality
 • Experience in Paperless System will be advantage
 • Arrange shipment and carrier, vendor, consignee

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า
 • พัฒนาระบบความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง,ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมเกี่ยวกระบวนการผลิต เซรามิกส์ Coating
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลสายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำ REPORT การซื้อ จัดทำ REPORT STOCK
 • ขอเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 2-3 ปี

29-May-17

 

Applied
 • ขายสินค้าภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงาน

29-May-17

 

Applied
 • ทำงานมั่นคง
 • รายได้ดี
 • พนักงานที่รักงานขาย

29-May-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master in Engineering, abroad is an advantage
 • Strong leadership and supervision
 • Excellence English, TOEIC 800

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operation Manager - Packaging/Printing

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experiences in Packaging, Printing, Plastic etc.
 • Strong leadership, people management skill
 • Good knowledge in printing process

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Computer ในโปรแกรม Microsoft Office
 • เป็นคนกล้าแสดงออก บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

29-May-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานประจำวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน (หยุดวันธรรมดา)

29-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

29-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานประจำวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน (หยุดวันธรรมดา)

29-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Degree in Engineering, Business Admin
 • 5 years of experience in purchasing related
 • Good understanding of engineering drawings

29-May-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ดำเนินกิจกรรมระบบคุณภาพ 5ส. ความปลอดภัย

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

29-May-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานผลิต

29-May-17

 

Applied
 • วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานโครงสร้าง
 • เตรียมเเบบเเปลนรายงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการวัสดุ
 • จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงาน

29-May-17

 

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านครัวร้อน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านครัวเย็น ปั้นซูชิได้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน

29-May-17

 

Applied
 • Male / Female 38 - 40 years
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7 years experience in production planning

29-May-17

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป
 • เอกสารทางการเงินของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

29-May-17

 

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

29-May-17

 

Applied
 • ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด

28-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Age not over 30 years old
 • Good english communication skills

26-May-17

 

Applied
 • ผจก.ส่วนขาย - อสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Support
 • Make the delivery plan and control to issue invoic
 • Input data to the balance sheet, cost and selling

26-May-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Male / Female, Thai national
 • Bachelor’s degree in related field
 • 2 years experience in export sales

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณท์ ขั้นตอนการผลิต
 • มีความรู้ด้าน APQP , PPAP , FMEA
 • จัดทำ BOM ในระบบ ERP

26-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female , age 27-32 years
 • English: Advanced Conversational level
 • More than 3 years of working experience as Sales

26-May-17

 

Applied
 • Experience in semiconductor
 • High responsibility and good relationship.
 • Diploma in Electrical or related field.

26-May-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

26-May-17

 

Applied
 • การวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวอุตสาหการ IE, บริหารอุตสาหการ IM
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล