• ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุไม่น้อยกว่า 28 ปี-ขึ้นไป เพศหญิง/ชาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถอ่าน Drawing ตามที่ลูกค้ากำหนดได้

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถประจำที่อยุธยาได้

23-Jun-17

 

Applied
 • เกี่ยวกับ จป.
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Knowledge in PZT theory ,suspension and HDDs
 • Experience 5 - 8 years in management level

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

22-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

22-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Steel, Mechanical Parts Trading
 • 1 -2 yrs, exp, in Sales / Sales support

22-Jun-17

 

Applied
 • ผลตอบแทนสูง
 • ความก้าวหน้าสูง
 • สวัสดิการดี

22-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Manufacturing Process Auditor (Engineer)
 • 0-2 years experience
 • Handling internal process audit at production line

21-Jun-17

 

Applied
 • Woman 23 up, good looking
 • At least 1 Years’ experience in similar field
 • Great communicative skills

21-Jun-17

 

Applied
 • Establish & revise the emergency plan, evacuation
 • Bachelor’s Degree or higher in Social Science
 • Check the performance of the place of operation

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 years experience in Employee Relations
 • Familiar with labor union would be advantage
 • Good command of English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Field For New Graduated.
 • Evaluate The Tire Performance by Driving.
 • Passion with Driving / Interested for Motorsport.

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

21-Jun-17

 

Applied
 • degree or Master’s degree in Software Programming
 • C# Programming Skills; C++ Programming
 • Automation System Design; DOE

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master graduated in Engineering related
 • Experience 2 years.
 • Plan and design software for machines under CI

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree/PhD in Mechanical Engineering
 • Work using dynamic and vibration skills to Design
 • Problem solve and implement solutions

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสั่งผลิตและควบคุมเครื่อง CNC ตามแบบได้
 • ชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถดูแบบำรุงรักษาเครื่อง CNC ได้

20-Jun-17

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์และสร้างแม่พิมพ์บนโปรแกรม Autocad
 • เข้าใจและอ่านแบบ 2D 3Dได้
 • ชาย อายุ 25-40 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก เขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • ใช้โปรแกรม NX/ AutoCad
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Processed Material (Steel, Iron, Metal) Trading
 • 5 yrs, exp, in QA / QC / PC / any Engineer

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP/ HACCP
 • 2-5 ปี มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่

20-Jun-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master of Law
 • 3 years experience in legal function in corporate
 • Age between 25 - 35 years old

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมาก่อนจะพิจารณาเป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training & Development Officer / Sr.Officer
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 2 years experiences of Training & Development

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or male, age between 23-30 years old.
 • Bachelor’s degree in engineering
 • 0-2 year experience in IT support or help desk,

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถประเทศ ท.3 หรือ ท.4
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ

19-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, aged 35 - 39 years old
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • Having CPD certificate is preferable

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทางบริษัท มีหลายแผนก จึงพิจารณาตาม สาขาที่ถนัด

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jun-17

 

Applied
 • รักงานขาย
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

19-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • รักงานขาย

19-Jun-17

 

Applied
 • นำเสนอขายมอเตอร์ไซต์
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบ ปวส. ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล