• ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการในการบริหารจัดการ
 • ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติระดับต่าง ๆ
 • ต้องไปทำงานประจำที่สาขาพัทยา หรือสาขาอื่นๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Receptionist/พนักงานต้อนรับ

Blue Voyage (Thailand)

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • พูดภาษาเกาหลี ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • บุคลิคภาพดี รักงานบริการ อัธยาศัยดี
 • มีประสบการณ์ทำงาน โรงแรม ท่องเที่ยว หรือ จบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge in supply chain and logistics.
 • Fluent in both spoken and written English
 • At least experience in supply chain operation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้ารถเช่า ทั้งลูกค้า Booking / Walk in
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ให้บริการลูกค้ารถเช่า ทั้งลูกค้า Booking / Walk in
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถให้ผู้บริหารในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานบุคคล10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แอร์ น้ำประปา
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่
 • งานจัดซื้อ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วางแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด
 • จัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 - 3ปีขึ้นไป
 • เข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPls,ISOและ5ส

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับนีกศึกษาจบใหม่ สามารถทำงานเป็นกะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2
 • มีใจรักงานบริการ อดทน และมีความกระตือรือร้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2
 • มีใจรักงานบริการ อดทน และมีความกระตือรือร้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2
 • มีใจรักงานบริการ อดทน และมีความกระตือรือร้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide underwriting services for non motor
 • University Graduate in insurance or related fields
 • 3-5 years of experience in insurance fields

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจรถเช่า
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • นำเสนองานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ และการควบคุมสต๊อคอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ WINSpeed หรือ Oracle

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวช,ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ IT Support อย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่พัทยา จ.ชลบุรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in swimming and/or sports
 • PE teaching and sports activities experiences
 • Be conscientious, efficient and organised

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงเรียนนานาชาติ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2ปี ในแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะการสื่อสารดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years work sales experience in the Insurance
 • Highly professional and committed
 • Excellent at spoken and written English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยแพทย์ทันตกรรม
 • เพศ ชาย , หญิง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ด้านระบบบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการรับสินค้า
 • มีทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เกี่ยวกับบัญชีบริษัท
 • ปิดงบการเงินประจำปี
 • จัดทำรายงานและภาษีทุกประเภท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in insurance product is a plus.
 • Good command in English
 • Interpersonal and communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Industrial Engineer
 • Knowledge of ISO 9001, ISO/TS16949, ISO14001
 • Strong experience in ERP systems.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Client-facing Sales Experience
 • Located on Phuket or Willing to Relocate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • At least Bachelor Degree in any field
 • Good team player.
 • Excellent level of spoken and written English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor’s degree in related fields
 • 3 years’ experiences in sales

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เชียร์ขายสินค้าต่อลูกค้า, จัดทำรายงานการขาย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18ปี ขึ้นไป
 • มีจิตใจรักการขายและการบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล