• ปวช.-ปวส.เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ค ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง
 • สามารถทำงานวันหยุด และ ออกต่างจังหวัดได้

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of English, both spoken and written
 • Preferable prerequisite is experience in the Hotel
 • Minimum four to five years work experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum two years work experience
 • Preferable knowledge of Hotel Industry
 • Basic in Thai and English, both spoken and written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years as Restaurant Manager
 • Diploma or higher level qualification
 • Fluent in English, both spoken and written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Previous experience preferred
 • High School graduate or equivalent preferred
 • Basic in English, both spoken and written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • One year laundry experience/housekeeping
 • High School graduate or equivalent preferred
 • Basic in English, both spoken and written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Previous experience in front desk
 • Fluent in English and Thai (Verbal and written)
 • A minimum Diploma in hospitality

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year similar work experience preferred
 • Good knowledge of English, both spoken and written
 • Diploma or higher level qualification

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or High School graduate
 • 1-2 years housekeeping supervisory experience
 • 4 or more years hotel housekeeping experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent in English and Thai (Verbal and written)
 • Previous experience in front desk or f&b
 • Male/Female

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Basic in Thai and English, both spoken and written
 • Preferable prerequisite is experience in the Hotel
 • Minimum three to five years work experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of English, both spoken and written
 • Preferable prerequisite is experience in the Hotel
 • Minimum four to five years work experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of English, both spoken and written
 • Male/Female
 • 2 - 5 years experiences

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Male, age 25-35 years
 • Experience of route planning

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Import, Transport & custom function
 • Bachelor Degree & 2 years of experience
 • Sport retail & manufacturer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Drive and determination to succeed
 • Excellent communication abilities in Thai and Eng
 • Clearly understand your clients problems

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Good command of English and computer
 • Working experience is an advantage
 • Able to communicate complex technical issues

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปวส . ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี / มีรถและใบขับขี่
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆ
 • ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • ดูแลเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สปา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลร้าน ให้บริการลูกค้า บริหารจัดการร้าน
 • เพศหญิง เท่านั้น
 • ปวส.ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอล
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อในและต่างประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อ และเจรจาต่อรอง
 • กำหนดแนวทาง เป้าหมายและกลยุทธในการดำเนินงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ-ส่ง เอกสาร, พัสดุ, สิ่งของ, และ อื่นๆ
 • จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรูปแบบ และ วางแผนการตลาด รายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายงานส่งเสริมการขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม Express
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • รับวางบิล

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • LLB (with Thai Bar or LLM is preferable)
 • 2 years experiences in law
 • Knowledge for rule and regulation of SET

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านสวัสดิการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 27 ปี
 • Support คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
 • Set Up ระบบ Lan และ Internet ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานการจ่ายเงินเดือน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแพคเกจสปา
 • ดูแลควบคุมบัญชีจองล่วงหน้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแพคเกจสปาและออนเซน
 • เพศหญฺิง อายุ 20-35 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแพคเกจสปา
 • ดูแลควบคุมบัญชีจองล่วงหน้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบทั้งสิ่งพิมพ์
 • ออกอาร์ทเวิร์กเพื่องานสิ่งพิมพ์
 • ทำงานตัวอย่างทดลอง / mock up

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์อย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย
 • เพศชายและหญิงอายุ 20 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกอบรบ นวดสปา อโรมา นวดไทย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ปรับอากาศ
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลอาคาร หรือผู้บริหารงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • มีความขยัน อดทน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Web Development
 • สามารถออกแบบ Database ได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ประชาสัมมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสปา
 • สร้างยอดขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพัก
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล