• ทำเบเกอรี่
 • อบขนม
 • มีใจรักงานบริการ

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในส่วนเบเกอรี่มาอย่างน้อย 3 -5 ปี
 • ปวช.-ปริญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญเสียและสูญหาย

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการหน้าเคาเตอร์และเก็บเงินลูกค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Supply Chain Management
 • 7 years of exp. in international supply chain
 • Planning and implementing importing and exporting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing & Logistics Management
 • Sourcing of Raw material , services and other.
 • 3-5years in Purchasing and Logistics

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall Sales Management
 • Experience 3-5years in Sales
 • Coordinate with customer and production team.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารอินวอยส์-แพ๊คกิ้งลิสต์
 • ทำบุ๊คกิ้ง
 • แพลนตู้เข้าโรงงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age between 33 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years of experience in Finance & Accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
 • ทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Journalism/Communications
 • Good command both spoken and written English
 • Experience in Marketing Communication or content

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Welding Engineer,Mechanical
 • Welding production control system.
 • Control law relating to industrial and ISO system

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female with minimum of Bachelor's Degree
 • Strong presentation/selling/negotiation skills.
 • Own vehicle/Able to travel upcountry.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT technical support and services to the company
 • IT technical support for in house programs
 • Coordinates and provides the development

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 year experience in Marketing
 • Good command of English and computer skill
 • Able to drive and having license

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Good command of English is required
 • Monitors build plan, output, FG and yield
 • Review items attribute in oracle system

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Life Sciences, Engineering
 • Minimum 2 years of applicable
 • Understanding of the GMP, HACCP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Security and secrecy of company's data
 • Make sure that infrastructure during production
 • Product that in deviation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree Majoring in Mechanical
 • Experience PLC, HMI, Technical/Electrical Drawing
 • Strong verbal and written communication in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Electrical Engineering
 • Average command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานที่ จ.อยุธยา หรือ สาขา จ.ชลบุรี
 • มีภาวะผู้นำ ขยัน ชอบงานท้าทาย
 • คิดบวก ซื่อสัตย์ รักในงานขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 22-25 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 22-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 2-5 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering, preferably Mechanical Engineering
 • 15 years of experience in plant management
 • TS16949 – automotive standard knowledge

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 2-5 yrs’ exp in Employee Relation, Activity

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age between 25 - 30 years old.
 • At least 5 years’ experience in Costing
 • Update standard costs in SAP system

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Logistics Executive

Chep (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, aged between 25-32 years old
 • degree in logistics/ supply chain Management
 • Experience in transportation more than 2 years

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 year of pharmaceutical
 • Good command in English skill.
 • Knowledge of GMP.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Branch Manager (Design & Printing Service)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design & Printing Service
 • Branch Manager
 • Pathumthani

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Finance and Accounting in Listed / Public company
 • 10 Years exp. in tax, F45 and financial statement
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Supervisor (filling / packing)

Manpower

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Filling & packing - Food / Beverage / FMCG
 • Production Supervisor experience
 • Fair command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • ISO14001 & OHSAS18001
 • EHS in manufacturing Environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 30-35, Bachelor in any field
 • 2-5 years’ exp. in sales Steel, Automotive
 • THB 40,000 - 45,000 + Bonus + Benefits

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • 2 years up experience in safety functions
 • Good command in English for spoken and written

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, age 20-25 years old.
 • Diploma
 • Purchasing, Purchase, Proness

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Age 22-32 years old
 • Degree in Computer Engineering, MIS
 • Experience in database, IT Administration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล