• ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
 • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Electrical Engineering license is required
 • Thai nationality, 27 - 32 years old,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in Auto Cad or Solid work.
 • Knowledge for TPS or LEAN.
 • Have experience in Automotive manufacturing.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเครื่องจักรกล
 • มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / ปวส.-ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ และมีความขยันอดทน
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, อิเลคโทรนิค
 • จัดทำ ออกแบบ กระบวนการประกอบ, การบรรจุภัณฑ์
 • จัดเตรียมการทำเอกสารประกอบการผลิตได้อย่างถูกต้อง

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพืชไร่
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ต้องการตามมาตรฐาน

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด หรื่ออื่นๆ
 • รับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง-เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ดูแลการจัดการในฟาร์มไก่
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO , GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • ขายอาหารให้กับลูกค้าฟาร์ม ,ประสานงานกับลูกค้า
 • รับแจ้งยอดสั่งจองอาหารจากลูกค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในบริษัท

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตชิ้นงานฉีด
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบในการผลิต
 • ควบคุมการลิตอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied

Design (CAD & CAM)

Bandai Industrial Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ควบคุมและการออกแบบและแก้ไขแม่พิมพ์
 • ปวช.-ปวส. สาขา ออกแบบ-ซ่อมแม่พิมพ์
 • ใช้โปรแกรม CAD ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. หรือ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิคส์ ,ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์การปรับฉีดพลาสติก
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบ การปรับ Condition

26-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบบริหารการผลิตในแผนกฉีด
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • บริหารการผลิตอย่างน้อย 5 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • Female Age 22-24 year old
 • Bachelor degree in Accounting
 • English language is good

25-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Cooperate with Project Management
 • Be a representative person from company
 • Following and tightening supplier PPAP

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับลูกค้าได้
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งาน word
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล