• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รู้ด้าน Website IT, e-Commerce , Search Engine
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา IT Web, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะ Online Marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานบริหารข้อมูล อย่างน้อย 2 ปี
 • เขียนโปรแกรม Access ได้
 • สามารถใช้ Excel ได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ โท สาขา นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานประกันวินาศภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิตอล
 • จบปริญญาตรี ด้านการตลาด

26-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Exp 1-5 yrs in Secretary
 • Able to work independently, a self-starter
 • Good command of English

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

26-Jul-17

 

Applied
 • Good English skill in business level
 • Bachelor’s Degree
 • Computer literacy in MS Office

25-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้า
 • จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า
 • การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก

25-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Databases: MS SQL Server , Oracle 11 g, MySQL
 • Report: Crystal Report, Reporting Service
 • ASP.NET, C#.NET, VB.NET, PHP, HTML, JavaScript

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบประกันชีวิต
 • ขยันอดทน

25-Jul-17

 

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

24-Jul-17

 

Applied
 • Can make a Marketing and Sales Plan.
 • Experienced in Sales or Open a new market.
 • Able to negotiate.

24-Jul-17

 

Applied
 • Filing Document
 • Fast Learner
 • Experienced in Export

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Logistics
 • Strong communication skill
 • Fast learner

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒฺปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจ
 • ฉลาด ไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักงานบริการ และ รับแรงกดดันได้

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter
 • Have strong in English and service mind

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English skills
 • Bachelor's Degree
 • Experience at least 3 years

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • web design เพื่อจัดทำรูปแบบ layout
 • เขียนHTML/Dream weaver หรือภาษาเขียนเว็บไซต์อื่น
 • มีความรู้ด้าน Marketing

21-Jul-17

 

Applied
 • PR and Marketing Communication
 • CSR
 • Event

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์จักรยาน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล