• Knowledge Transfer
 • Vegetable Production
 • Agricultural Extension

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี นนทบุรี เพศหญิง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านบัญชี
 • ปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี

34 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้าฉนวนกันความร้อน POLYNUM และบัวพื้น
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้าฉนวนกันความร้อน POLYNUM และบัวพื้น
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายวัสดุก่อสร้าง กับกลุ่มผู้รับเหมา
 • ประสบการณ์ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า/พนักงาน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขับรถ 1- 2 ปี

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้า
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจแก่ลูกค

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • To develop corporate strategy
 • Analyze new business opportunities
 • Make sure Regular updating & analyses on industry

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 5 years direct experience in garment
 • Good in English communication skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 5 years experiences working in manufacturing
 • Fluent in English communication

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 1-3 years working experience as interpreter
 • Male/Female, Thai Nationality, 22-35 years

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักสัตว์
 • ทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สวัสดิการต่างๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพักพนักงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieve sales targets of company products
 • Promote and sell company’s products
 • Managing key accounts i.e. OEM, contractors

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี สามารพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ
 • ตรวจสอบเอกสารวางบิล,ทำเช็คจ่าย,จ่ายชำระหนี้,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมเครื่องยนต์
 • อายุ 20-35 ปี เพศชาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี / โท วิศวกรรมเกษตร, จักรกลเกษตร,
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำยื่นภาษี,จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. , ป.ตรี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Only Thai nationality
 • Good Planning and documentation skill
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
 • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
 • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

28-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

28-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 2+ years of experience as PHP developer
 • Deep knowledge of PHP (MVC)
 • Experience with PHP Framework (Symfony, Laravel)

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
 • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนก
 • วางแผนบริหารความเสี่ยงในเงินลงทุน
 • ควบคุมดูแล เงินจัดสรรลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ AutoCAD ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้

28-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • เพศชายอายุ 25-35 ปี

28-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว** มีใบขับขี่รถยนต์**

28-Apr-17

 

Applied
 • ออกพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • วางแผนจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล