• To Supervise Production process and implement
 • To Supervise in problems solving of production
 • To coordinate with Plant Manager in improving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
 • างแผนและบริหารกระบวนการขนส่งสินค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เชียร์ขายสินค้าแนะนำสินค้า
 • ดูแลและเช็กสต็อกสินค้า
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับยอดขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม ERP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผลิตสินค้าตามออเดอร์จากฝ่ายวางแผนการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • พนักงานในไลน์การผลิต
 • ปฏิบัติงาน ดูแล ควบคุม เครื่องจักร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ลูกค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถเข้าตามสถานที่ติดตั้งกล้อง
 • ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แพ็คกระดุมใส่กล่อง ชั่งน้ำหนัก ส่งออกต่างประเทศ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3/ ม.6/ ปวช./ปวส.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์์ในงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน กิริยา มารยาทดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบและตกแต่งงานด้าน Graphic
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี
 • สร้างเว็บไซด์และออกแบบได้ เช่น Java, HTML

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไปสาขา สถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง
 • สามารถใช้ Auto cad, Photoshop, illustrator, และ 3D
 • เขียนแบบ ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์/ Shop Drawing/ Lay out

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ และให้คำแนะนำการใช้งาน
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • งานด้านเอกสาร , จัดทำใบเสนอราคาเสนอ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานออกแบบ Booth
 • สามารถใช้โปรแกรม Photo shop / Adobe Illustrator
 • มีความสามารถในการถอดแบบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการจัดเก็บ สินค้าในโรงผลิต

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการทำงาน
 • หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าก่อสร้างประมาณ 2 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส-ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม winspeed

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้า
 • สำรวจตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี -ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบัญชีเจ้าหนี้ , งานบัญชีใบกำกับภาษี
 • ปวส.-ป.ตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายในบ้านสำหรับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D max ,Sketch Up, Illustrator,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
 • ออกแบบป้าย / โบชัวร์ / นามบัตร สิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บุคลิกภาพดี, มีความอดทน, รักงานขาย, รักงานบริการ
 • บริษัทฯ มีคอร์ส TRAINING ให้ ก่อนเริ่มทำงาน

29-Mar-17

 

Applied
 • Bechelor’s degree in any related fields.
 • Experience in customer service are prefer.
 • PC skill (Word, Excel, E-mail).

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมเคมี,โพลิเมอร์,เครื่อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือภาษาญี่ปุ่นดี

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

29-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ปวส. - ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Auto CAD เขียนแบบ ระบบไฟฟ้า

29-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล