• บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการหาแหล่งสินค้า และนำเสนอราคาให้ได้
 • ดูแล GP% ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative

Factory Depot Supply Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • แนะนำบริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท
 • นำเสนอข้อมูล แนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • รับผิดชอบงานขายและวางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบและมีวินัยสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีสินทรัพย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • พัฒนาและปรับปรุง Web site ของบริษัท
 • IT Support
 • ดูแลระบบ Win speed

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับส่งผู้บริหารในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีเบี้ยขยัน วันละ 100 บาท (ยอดรับประมาณ 2000 บาท)
 • รายได้ต่อเดือน 11000.00 บาท ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรที่เสียซึ่งพนักงานซ่อมไม่ได้
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน PM
 • สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้้นงานเพื่อสนับสนุนผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ดำเนินการงานขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานธุรการ/ตรวจสอบภายใน/เลขานุการ
 • ดูแลระบบเอกสารควบคุมของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Manager

Crossland Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age above 35 years
 • Graduated from Welding Engineer.
 • Positive attitude to work

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Related experience at least 2 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering
 • Planning & Control Project Schedule

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • Graduated from Electrical Engineering
 • Machines and Tools planning,

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางบิล - รับเช็ค
 • รับส่งเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • 3-5 years in related industry
 • Must fluent in English: Spoken, Written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience at least 5 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Related experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ เลขานุการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control flow of administration/documentation
 • Handle and coordinate between each department
 • Maintain ISO9001 system

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience at least 10 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขอราคาจากSupplier
 • ออก PO ตามเอกสารขอซื้อ MR/PR
 • ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เดินเอกสาร
 • ตามเอกสาร
 • ตามงาน ประสานงานจากแผนกต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruitment and Selection
 • Knowledge in Work Permit and Visa
 • Training Employee Benefits Contact Govement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Related experience at least 15 years
 • Graduated from Mechanical Engineering, Industrial
 • Monitoring and Control & Management Construction

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Related experience at least 10 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Monitoring and Control & Management Construction

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • 2-3 ปี ประสบการณ์สายงานด้านอุตสาหกรรม
 • เก่งเรื่องการต่อรองราคา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • สามารถลงบัญชี-ปิดบัญชีได้ ตรวจบิลขาย, Statement
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร ประจำเดือน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • Have sufficient knowledge in Work Permit and Visa

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor accounting activities; AR, AP, GL
 • Experience in Accounting more 5 years
 • CPD License holder

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiarity with/expertise in ERP/JDE Oracle
 • Must fluent in English: Spoken, Written
 • Good presentation skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 2-3 years at a managerial level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To undertake overall responsibility for CS team
 • To control obsolescence of inventory
 • To ensure accurate sales forecasting data

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการจัดส่ง
 • ธุรกิจอาหาร
 • ผู้บริหาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing, Business Admin
 • 3 years experiences in marketing role
 • knowledge of a wide range of marketing techniques

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวโยธา/ก่อสร้าง
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน,โปรแกรม Word/Excel ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพ 5 ปีชึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word /Exc
 • สามารถอ่านแบบแปลนได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years experience in Accounting and Admin
 • Qualified to act as Company Accountant
 • Managing Finance / Bookkeeping duties

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree or higher in Engineering
 • To handle and control daily production planning.
 • Have knowledge in SPC and Quality Tools.

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors Degree or higher in Engineering
 • Evaluate quality capability of processes.
 • Experience in Quality Assurance more than 1 year

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล