• มีความรู้ในมาตรฐานการปฏิบัติการบิน
 • ปรับปรุงแก้ไขคู่มือของฝ่ายปฏิบัติการบิน
 • ตรวจสอบเอกสารและคู่มือทั้งหมดที่ประจำบนอากาศยาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in the position
 • College diploma in Hotel Management
 • Strong kitchen managements

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • Driving the on-going creation of events

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Manager

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงาน จ-ส(เสาร์เว้นเสาร์) . 8.00 – 17.00 น.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจสอบการรับเงินและวิธีรับเงิน
 • บันทึกการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / age around 25 - 35 Years old
 • Bachelor degree in Engineering or Science of relat
 • 3 - 5 years experience in Quality assurance

26-May-17

 

Applied
 • Male / age around 25 - 35 Years old
 • Diploma in Electronics Technology or related field
 • At least 1 years experience as maintenance

26-May-17

 

Applied
 • Male / age around 25 - 35 Years old
 • Bachelor degree in IE or related field
 • At least 3 years experience as maintenance

26-May-17

 

Applied
 • Male or Female , age 22-40 years old
 • Bachelor degree in japanese or related field
 • Good command of Japanese

26-May-17

 

Applied
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ชอบงานด้านการสื่อสาร ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานความปลอดภัยในโรงงาน 1-2 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female age 35 years old up
 • at least 10 years’ experience in Manufacturing/Te
 • Working at Rayong plant

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied

Logistics Officer

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing delivery schedules with suppliers
 • Generating cost saving project align to the target
 • 5 years’ experience in oversea procurement

26-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคี)
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ โรงแต่งแร่

26-May-17

 

Applied
 • Warehouse Supervisor
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • Inventory supervisor

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวโยธา/ก่อสร้าง
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน,โปรแกรม Word/Excel ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

26-May-17

 

Applied
 • ออกซ่อมบำรุง รถโฟคลิฟท์ ตามใบสั่งงาน
 • เพศชาย
 • มีความขยัน อดทน

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

26-May-17

 

Applied
 • การวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวอุตสาหการ IE, บริหารอุตสาหการ IM
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

26-May-17

 

Applied

Account Manager

Crossland Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

26-May-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต,
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน

26-May-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
 • บริหารงานโครงการหรือด้านการจัดการอย่างน้อย 10 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี

26-May-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดหาพัสดุ 1 ปี
 • สรรหาแหล่งตลาด ร้านค้า หรือผู้ขายรายใหญ่

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี
 • ทำภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

26-May-17

 

Applied
 • เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 0 – 3 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 -10 ปี

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี
 • แยกใบกำกับภาษีกับสำเนา และแนบใบ PO
 • ตรวจเช็ควัตถุดิบคงเหลือ ทุกสิ้นเดือน

26-May-17

 

Applied
 • Airport Planning /Airfield Design / Project Co
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • Master Plan,Project Plan, Site Selection,Design

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

26-May-17

 

Applied

Sous Chef

BITEC

บางนา

 • ประสบการณ์ในสายงานด้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
 • อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

26-May-17

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 • อายุ 25-40 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female age 22 on up
 • Degree in Engineering or Computer Science
 • Experience in Programmer at least 1 year

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

26-May-17

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบที่จะเรียนรู้งานใหม่
 • ปรับตัวเก่ง

25-May-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • มีระเบียบวินัย
 • มีความตรงต่อเวลา
 • ชอบการพบปะผู้คน

25-May-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ควบคุม ดูแล ประสานงาน ตรวจสอบ
 • ติดตามงานในส่วนปฏิบัติการขนส่งให้ได้ตามเป้าหมาย
 • สามารถทำงานสำเร็จตามกรอบเวลาและทรัพยากรที่กำหนด

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล