• Male or Female, Age not over 27 years old.
 • Degree in Marketing, Business Management
 • Strong command in English

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing/ Communications
 • At least 2 years of experience
 • Computer literate especially MS office.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 2 years working experience in marketing,
 • Develop ideas and plans for trade promotion

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
 • รับผิดชอบการขยายและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
 • วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านทางช่องทางต่างๆ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in consumer marketing
 • Consumer packaged goods experience
 • English communication Skills

20-Feb-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล