• ปริญญาตรี
 • งานบริการลูกค้า
 • ทีความเอาใจใส่บริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ธนาคารและการเงิน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียน
 • ประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการลงุทน

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Arts, Business Chinese major
 • Knowledge of Banking products and services
 • Excellent sales and customer relationship skills

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

15-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน
 • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

15-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

15-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

15-Feb-17

 

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล