• ปริญญาตรี IT / ปริญญาโท MBA
 • การจัดการ การบริหารโครงการ ทั้ง IT และ Business
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธินและแจ้งวัฒนะ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QMS Manager
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Strong systems, process and best practices experie

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management Information Systems Manager
 • IT Manager
 • Information systems manager

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in management system
 • Support audit team
 • Responsible for overall management

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in MIS/ IT and Network system over 10 y
 • Bachelor or Master in IT/ MIS/ Computer or related
 • Have skill in management and operation

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to use command of Oracle SQL or MS SQL
 • Able to programming VBA in Excel
 • Employee Data Change Administration

21-Jul-17

 

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

21-Jul-17

 

Applied
 • Sale
 • Warehouse Management System
 • SAP

20-Jul-17

 

Applied
 • Gathering business requirement
 • analysis and provide impact assessment
 • provide software configuration

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in Computer Engineer
 • experiences 3-5 years in information technology
 • Management Information Systems and Database Manage

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล