• พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • การพัฒนาโปรแกรม การปรับปรุงและดูแลระบบ
  • VB, SQL, SQL server, Oracle, XML, .NET development

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • MVC, Entity Modeling
  • Design software and database
  • System Analyst

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาโปรแกรม การปรับปรุงและดูแลระบบ

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล