• ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering,Software Engi
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Quick Test, ใช้ command Unix

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English skills
 • Thai national,Degree of Computer Science
 • Experience in software testing and automation

22-May-17

 

Applied
 • Software Testing, software Coding
 • 2 years experience in software testing
 • C, C++, C#, Python

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล