• ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
 • ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • เก็บ Requirement เกี่ยวกับการแก้ไขโปรแกรมต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งมอบ ติดตั้ง โปรแกรมหรือสินค้าของบริษัท
 • ซ่อมแซ่ม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ผู้บริหารระบบ Network และทรัพยากรขององค์กร

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Software ต่างๆ
 • สามารถเดินทางไปตามสาขาต่าง ๆ ของบริษัทได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Internal and External Software Training
 • Interested in Marketing and IT
 • Bachelor of Science in computer

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล