• ปริญญาตรี วิศวกรรม Software หรือคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษา C#.NET ได้
  • สามารถเขียน Web Application ด้วยภาษา ASP.NET, PHP,

23-Mar-17

 

Applied
  • Have to knowledge of LOS/LOAN/ATM/CDM
  • Programming Languages: JAVA, Java Server Pages
  • Can communicate in English

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Prepare and implement software programs
  • Participate actively in the various design reviews
  • Excellent written and oral English

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล