• เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

ZTE (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor degree in telecommunication.
 • Can Drive car and have driving license
 • Can work in upcountry is most appreciated

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing construction projects.
 • New graduate are welcome.
 • Bachelor Degree in Civil Engineering

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age between 25 -35 years old
 • Bachelor's or Master's degree in Engineering
 • 2-3 years experience in project management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
 • จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช, ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • เร่งรัดการตี Line งานระดับ ให้ทันต่อหน้างาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good skill to control construction at site
 • Good skill in presentation (meeting with client)
 • Good Coordination (Teamwork)

27-Jun-17

 

Applied
 • Control work progress and project completion
 • Planning work schedule, material, manpower
 • Working at Mahanakhon Site

27-Jun-17

 

Applied

วิศวกรสนาม / Site Engineer ( มุกดาหาร)

Jaturamas Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีค่า กว.

27-Jun-17

 

Applied

วิศวกรสนาม / Site Engineer ( นครพนม)

Jaturamas Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมคนงาน, คนขับเครื่องจักรหนัก และผู้รับเหมา

27-Jun-17

 

Applied

Site Engineer

Jaturamas Co., Ltd.

กาญจนบุรี

 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

27-Jun-17

 

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • 3 years experience in construction industry
 • Good command and efficient in English

27-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 3ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 1-2ปี
 • เพศชาย /หญิง

26-Jun-17

 

Applied

Site Engineer

WHA Corporation PCL.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Civil Engineering
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรและการก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jun-17

 

Applied
 • Male, age 25-30 years old
 • 1-3 years’ exp in Site, Service, M&E Engineer
 • Control construction site Knowledge in AUTOCAD

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างให้เป็นไปตามแผน
 • ประสานงานระหว่างงานก่อสร้างกับฝ่ายบริการหลังการขาย

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วิศกรภาคสนาม,วิศวกรงานอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้

26-Jun-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

26-Jun-17

 

Applied
 • Java, C#, JavaScript, Python, Ruby.
 • Highly proficient in Unix / Linux and Windows
 • Automating software build, deployment

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Site Engineer

SEAS PROJECT CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • To be Thai nationality (male)
 • 5 years’ experience plus
 • To start working asap.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Site Engineer

SEAS PROJECT CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • Thai nationality (male).
 • University, majoring in electrical.
 • To be good at communication in English.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Experience 4- 8 years

26-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SRE, DevOps
 • Developer, Operations
 • BTS/MRT, Asoke

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

26-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Civil Engineering / Mechanical
 • Junior - Minimum 3 years of relevant experience
 • Strong technical and supervisory skills

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Site/Design Engineer

Aspark Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Able for AutoCAD operation.
 • Mainly duty is to control the construction site
 • Spoken & Written in English (communicate level)

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

25-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing AV installation projects
 • Setting out sites and organizing facilities
 • Preparing site report, designs and drawings

23-Jun-17

 

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

23-Jun-17

 

Applied
 • manufacturing in electrical background
 • At least 2 years experienced in M&E
 • Japanese company with good benefits

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง
 • ถอดแบบและคำนวณวัสดุก่อสร้าง
 • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • monitoring factory performance
 • factory efficiency
 • capacity, cost and continuous improvement

23-Jun-17

 

Applied
 • Store Management
 • Maintnace Planning Mangement
 • Site Services and Management

23-Jun-17

 

Applied
 • Thai nationality, Able to work up country
 • degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Good team player, open minded

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง, วิศวกร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Bonus, Housing Allw, Medical, Language Allw,
 • Building Design and Construction Solution and Ser
 • Experience in construction business

22-Jun-17

 

Applied
 • Site engineer
 • construction
 • Temporary

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล