• Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Toeic score at least 650

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ เช็คอิน-เช็คเอาท์
 • ให้ความช่วยเหลือแขกที่มาพักในโรงแรม
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในโรงแรม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only.
 • Good command of English
 • Service mind

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีใจรักงานด้านการบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

25-May-17

 

Applied
 • Good knowledge in Linux, HTML/CSS, network, DNS
 • Good command in English
 • International and friendly working environment

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Guest Service Agent

Raimon Land Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

25-May-17

 

Applied
 • fluent chiness speak
 • Have a experience 1-2 year
 • Good personality

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Excellent English
 • Enjoys guest relations and talking to people

24-May-17

 

Applied
 • Fluent Korean & English
 • Immaculate telephone manners
 • Willing to work on rotating shifts

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล