• ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Manage project
 • Coach and provide guidance to junior staff

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Property / Asset Management, Business Development
 • Feasibility studies, Financial Modelling
 • Report directly to Top Management

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

19-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in English for speaking and writing
 • Real estate or Valuation experience
 • Minimum 5 Years experience in Collateral Valuation

17-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

17-Mar-17

 

Applied
 • อสังหาริมทรัพย์
 • เลาขาผู้บริหาร
 • ผู้ช่วย

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล