• Bachelor Degree in any field
 • 3-10 yrs of Exp in Trading/ Industrial Products
 • Good command of English

27-Apr-17

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

24-Apr-17

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล