• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • If you are proactive and energetic person
  • We ask you to join our new business expansion
  • To work with innnovative company

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล