Senior IT Support / IT Support

Kacha Brothers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีความรู้เรื่อง Network ,CCTV และระบบโทรศัพท์
 • Setup ระบบ Network, ระบบ Lan
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

24-Apr-17

 

Applied
 • IT Support, LAN/WAN networks, switch and routers,
 • 5 years experience
 • English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3-5 years working experiences in IT
 • To monitor and maintain IT infrastructure

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s in Computer Science/Engineering/ MBA
 • 3-5 years in Computer Systems related
 • 3-5 years of sales & marketing experience

24-Apr-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related
 • A fair command of English
 • Ability to learn new IT technology Applications

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 26-35 ปี
 • บริหารจัดการระบบควบคุมและแสดงผลสื่อในอุปกรณ์ต่างๆ
 • ทำระบบเช็คสต๊อคทรัพย์สินของบริษัท

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ และสามารถแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล