• Experience in Administrative, Sales Operation.
 • Good written communication skills in English.
 • Good negotiation and communication skills.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate advertising projects with customers
 • Explain our service to walk-in customers
 • Issue and submit quotation to customers

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง /ชาย
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
 • มีอัธยาศัยในการรับรองลูกค้าหน้าร้าน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการติดต่อประสานงาน

24-Jul-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree any related fields
 • 1-3 years working experience in administrtion

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล