Sales Support / Admin

Eurosia Trading Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • เพศ : หญิง
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • พัฒนาทักษะด้านบัญชี และการขาย
  • สินค้าทันสมัย มีหลากหลายรูปแบบ
  • เลือกเวลาเข้างานเองได้ และสวัสดิการอื่นๆ

22-Feb-17

 

Applied
  • Female / Age not over 30 years old
  • Positive attitude and able to work under stress
  • Be able to read and write and read in English

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล