• Occupational safety and health, จป. วิชาชีพ
 • Engineer IE, Chemical, mechanical and electrical
 • Manufacturing, Garment, Textile, sportsware

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer
 • Safety Engineer
 • Safety

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24- 30 ปี บุคลิกภาพดี
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • มีประสบการณ์ในงานจป.ไม่น้อยกว่า 2 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • safety
 • hygiene
 • safety health environment

26-May-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in power plant in construction phrase
 • Able to work in Ratchaburi
 • Willing to work in contract job

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานงานติดตั้งทั้งระบบ
 • ตรวจตราและเฝ้าระวังพนักงานในหน่วยที่รับผิดชอบ
 • แนะนำวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Engineer/จป.วิชาชีพ

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

25-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

24-May-17

 

Applied
 • ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, Instrument Engi
 • 3-5 years experiences in manufacturing
 • TOEIC score 550

22-May-17

 

Applied
 • Set up safety engineering standard for process
 • Male Age 24 - 26 years old
 • Have a Safety Training in safety field

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for developing procedures, processes
 • Coordinate with concerned parties
 • Handle the compliance of applicable laws

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล