• Safety Professional Certificate
 • Engineering Skill
 • Manufacturing or Construction

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health and Safety
 • At least 5 years’ experience
 • Good skills in: communication skill in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Safety
 • Certificated in Professional Safety is prefereable
 • Experienced in implementation of ISO 14001

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Engineer

JAC AYUTTHAYA

สระบุรี

 • Safety Officer
 • EH&S Engineer (Saraburi)
 • Good skills in: communication skill in English

26-Jul-17

THB30k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Engineer
 • Safety Engineer
 • Safety

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS degree in Mechanical or Chemical Engineering
 • Safety professional certificate.
 • Process Safety at an industrial facility

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, aged 22 to 35 / Thai nationality
 • Bachelor’s degree in any field
 • 1-2 years of experience in related field

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Above 5 years work experience
 • Bachelor's degree in EHS.
 • Age 21 years up.

24-Jul-17

THB30k - 35k /เดือน

Applied

Safety Engineer/จป.วิชาชีพ

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
 • ตรวจ สอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย

23-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

22-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & safety
 • Take responsible to implement ISO 14001
 • 3-5 Years in Safety, Environmental or Occupational

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล