• มีความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 2-3 ปี

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance or Economics
 • underwriting corporate fleet case
 • Good communication and presentation in English

20-Jul-17

 

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

19-Jul-17

 

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนา Risk Model ด้านกองทุนรวม
 • Computer Programming , VBA ,
 • ป. โท คอมพิวเตอร์ การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์

18-Jul-17

 

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Market Risk Officer

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล