• มีความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 2-3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

22-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนา Risk Model ด้านกองทุนรวม
 • Computer Programming , VBA ,
 • ป. โท คอมพิวเตอร์ การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Master’s in Business Administration,
 • 3 years of working experience in Business Continui
 • Experience in banking or financial institution

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Market Risk Officer

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล