• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีพ่นพลาสติก
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล