• จบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาอาหาร/คหกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน Bakery
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีพ่นพลาสติก
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in food safety standard GMP ,HACCP
 • Food sensory, Food Decoration and Cookery skills.
 • track new ingredients/new idea in market place

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล