• To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

20-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

19-Jun-17

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

05-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล