• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ด้านกองทุน
 • Relationship Management
 • มีความรู้ด้านกองทุนรวม / มีใบ single license

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

25-May-17

 

Applied
 • experience in agreement negotiation with foreigner
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Age 30 – 36 years old

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

24-May-17

 

Applied
 • Exp 8 y. in business development
 • Manage performance and business issues of HP
 • develop marketing, Balancing opporturities-rick

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in BBA,Economic,Finance
 • 1 - 2 years experience in Business Development
 • Age not over 26 years old

24-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • นักศึกษาจบใหม่,ไม่มีประสบการณ์, fresh graduate
 • Customer relationship management, CRM, ecommerce

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be the main contact of Key sellers account
 • Strong interpersonal skill with logical thinking
 • Salary negotiable

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master or Bachelor in Finance, Account, Economics
 • 0-3 years working exp, Analytical & Interpersonal
 • Good in ENG (TOEIC 750+), Outstanding GPAX

21-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล