• University Degree
  • Good command in English
  • Good in Microsoft Office

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
  • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล