• ปริญญาโท ทางสถิติในเชิงวิเคราะห์
 • ประสบการณ์เชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 3
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสถิติ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สาขา วิทยาศาสตร์ สาขา บรรจุภัณฑ์ และ สถิติ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ประจำที่สาขาบางปู สมุทรปราการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensuring that quality standards are implemented
 • Assist in building a Quality Assurance Team
 • Relevant experience in chemical laboratory

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Science
 • Minimum 1 – 2 years of QC and/or QA
 • Knowledge of drug safety, standard requirement

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Food Science/ Food Technology

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Presentation & communication Skill

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience of Quality system
 • Experience in visual inspection
 • Good ability to measure/read Drawing and tolerance

25-Jul-17

 

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้
 • จบการศึกษาปวช.ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Industrial Engineer
 • 1 years of work experience
 • Good computer skills.

25-Jul-17

 

Applied

Quality Control Officer

Seemontol Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล