• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5-8 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสือสารและประสานงานได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience QA,QMS,QMR
 • Industrial Automotive
 • Good English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในสายงานตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3-4 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Jul-17

 

Applied
 • least 5 years in QMR
 • Experience in implementing ISO & ISO/TS16949
 • Male or Female, age between 30-40 years

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Quality Assurance or Manufacturing
 • In charge of all quality issues
 • Identify client quality complaint needs

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

24-Jul-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

24-Jul-17

 

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR)

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใน ในการจัดทำระบบคุณภาพ

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • ผ่านการอบรม ISO 9001

24-Jul-17

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years working experience
 • Very Good English communication
 • Salary 18,000 or above, Mon-Sat

19-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล