• ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 23-26 years
 • Bachelor Degree in Chemical Engineer
 • For support QC, QA/R&D job

29-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Average command of English and Japanese

29-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ
 • งานการผลิตมากกว่า 1 ปี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Female, 22-26 Yrs. Thai nationality only.
 • 1-2 year of QA or QC automotive or OEM business.
 • Have knowledge in ISO9001, TS16949

28-Apr-17

 

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

28-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge in QA/QC Forging Process
 • Knowledge in CNC Machine
 • TS16949, 9001, 10004

28-Apr-17

 

Applied

QC and STOCK and MAINTENANCE Supervisor

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of machining processes
 • Proficient in Quality Tools
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must

28-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดมาตรฐานของเครื่องประดับ
 • ตรวจสอบความต้องการเครื่องประดับเป็นข้อมูลจำกัด
 • ตรวจสอบข้อพกพร่องของโลหะเงิน

28-Apr-17

 

Applied

QA & QC SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Maintain and improve the quality control system
 • Verify in process problems & implement improvement
 • Operate the calibration system

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in QA, QC with manufacturing
 • PPAP, GD&T, and ISO/TS 16949
 • Good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ จบหลักสูตร รักษาดินแดน

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

28-Apr-17

 

Applied

QC Manager

Thai Mekki Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีทักษะในการตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะในกระบวนการชุบ
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์และวางแผนงาน

28-Apr-17

 

Applied

QC Officer

Nitomo Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ HAMMERING TEST ของชิ้นงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied

QC/QA

Trakul Thai Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์/ยอดงานในกระบวนการผลิต
 • สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆตามที่ได้รับมอ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

28-Apr-17

 

Applied
 • Male of female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA injection for Automotive
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. งานก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • Petrochemical or Chemical knowledge
 • Good command in English skill
 • Working only Monday to Friday

28-Apr-17

 

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC QA มากกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานชำแหละไก่,โรงงานด้านอาหาร
 • ปฏิบัติงานโรงงานชำแหละไก่ปราจีนบุรี

28-Apr-17

 

Applied

QC Manager

Roongthavorn Plastic Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Strong knowledge in quality management system
 • 2 years up experience in QE/QC
 • Good knowledge/statistical /problem solving

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปริญญาตรี เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

28-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • มีความขยันอดทน

27-Apr-17

 

Applied
 • Control quality product, OEM Product in country
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Good command of spoken and written in English

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational Certificate in any related filed
 • 5 years working experience in Quality Assurance
 • Have an experience in ISO 9001, ISO 14001

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรืนร้น รอบคอบ

27-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

27-Apr-17

 

Applied
 • Complex problem-solving & Communication skill
 • 3 years relevant experience in after sales service
 • Confidence, patience, politeness, tact

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality Male/female, aged 30-33 years old
 • work 4 days and stop for 2 days on a night shift
 • 1-3 years’ experience from a food and beverage

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Minimum 3 year experiences

27-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
 • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

27-Apr-17

 

Applied

Quality Control Officer

Seemontol Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • Male, Age between 35-45 years old
 • Bachelor’s degree in Engineering or Quality
 • Have experience in a related field for 5 years

27-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in Agriculture
 • Minimum 3 years experiences in Post-Harvest
 • Has experiences in Food-Agro industry

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช./ปวส ทุกสาขา
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ และอ่าน Drawing ได้
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS 16949

27-Apr-17

 

Applied
 • QA
 • QC
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต

27-Apr-17

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

27-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor or Master degree in food science
 • 3-5 years working experience in Food Quality

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

27-Apr-17

 

Applied
 • Work for one of Japanese company in Thai
 • Work in company specialized in marketing
 • Obtain a deep knowledge of marketing

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Huge Automtovie MFG, Stamping& Press process
 • Prefer Bachelor degree of Engineering
 • Good communication in English

26-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.หรือปริญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, โลหะการ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล