• ทำเอกสารแผนก QA
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่(ด้านการพิมพ์)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance (IT)

Interactive Recruiters

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with mobile/internet banking tes
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of experience in customer service analyst
 • Manage customer service improvement and quality
 • Provide coaching and suggestion for improvement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science, MIS
 • Manual testing experience
 • Experience in Selenium, Robot Framework

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experienced in QA/QC/QE/Warranty
 • Good English
 • BA in ME/IE or related field

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Software QA Engineer

BSD Code & Design Academy Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Automated test development
 • Degree in computer science or relevant field
 • Good general programming ability

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA QC assistant manager automotive chonburi
 • supplier/customer support
 • iso 9001, 14000, TS 16949

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years experience in industry plant
 • Male or Female age between 20-25 years old
 • Able to work under pressure.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง / วิทยาศาสตร์การยาง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบ หรือ ลูกค้า ในการแก้ไข

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Check and evaluate system development quality
 • Arrange systematic to test project
 • Analyst cause and introduce solution

26-May-17

 

Applied

QA ( SQL )

CENTRAL GROUP

บางรัก

 • At least 2 year experience in SQL Design
 • experience in software Developer
 • Knowledge of SQL , Dot Net

26-May-17

 

Applied
 • Age is over than 35 years old
 • Manage quality documents system
 • Experience with QA work in more than 5 years

26-May-17

 

Applied
 • Technical claim adjusting for Non-Life Insurance
 • minimum 7yrs experience in insurance, Good English
 • Ability to travel APAC., training experience

26-May-17

 

Applied
 • To be responsible for monitoring and controlling
 • To analyze and find the route cause of the product
 • To advise team members how to handle issues

26-May-17

 

Applied
 • Managing & leading QA department
 • Responsible, negotiation skill work under pressure
 • Familiar with quality assurance process

26-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

26-May-17

 

Applied
 • Education : Bachelor of Science of relative
 • มีโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนตามความสามารถ

26-May-17

 

Applied
 • 8 yrs. exp. in the field of quality management.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Knoweldge in Machining and Assembly processes.

26-May-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • TOEIC at least 600 scores
 • experience in airline operations
 • able to work different areas

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โพลีเมอร์ ,เคมี ,การยาง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

26-May-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์งานด้าน QC
 • มีความสามารถด้านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age around 40 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Can communicate, read and write in English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

26-May-17

 

Applied
 • Male / Female age 22-25
 • Experience in QA 1-3 years
 • Computer Skill is advance

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for managing overall QA task
 • Coaching small group of QA engineer
 • Plan and monitor testing and inspection

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Manager

SC GROUP

บางนา

 • Male, 35 years old or above.
 • Having experience in ISO system development.
 • Good computer literacy and presentation skills.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Tester,Quality Assurance, QA
 • Software development, SDLC, Agile
 • Good English ,Communicate in english

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA / Tester

Appman Co., Ltd.

บางรัก

 • Master of testing, know where bugs are
 • Attention to detail
 • Know how to work with dev team

26-May-17

 

Applied
 • At least 3-5 years working experience
 • Manage quality system and quality of Private
 • Develop product specifications and improve product

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Knowledge of Management System
 • Develop and maintain supplier development program
 • Maintains a corrective action system to analyze

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

26-May-17

 

Applied
 • Experience in QA/QC in Automotive Manufacturing
 • Experience in Electronics
 • Knowledge in ISO 9001, 14001, 16949

26-May-17

 

Applied
 • Strong knowledge in Quality Management System
 • Food Safety, GMP, HACCP, FSSC22000, ISO9000
 • Lead Internal Quality Audit and QA Compliance

26-May-17

 

Applied
 • 1-3 years software testing experience
 • API and web services testing
 • Excellent English / Thai nationality only

26-May-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

26-May-17

 

Applied
 • Experience of Telecommunication Equipment
 • Able to create technical documents and reports
 • Bachelor’s Degree in Telecom/Electrical or related

26-May-17

 

Applied
 • Test modern web based applications
 • Design application
 • Collaborate and Communicate ideas

26-May-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 30 over years old
 • Degree or higher in Engineering fields
 • 5 year of experience in QA function with manufactu

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรืนร้น รอบคอบ

26-May-17

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

25-May-17

 

Applied

QA SECTION HEAD

Essentra Ltd.

บางขุนเทียน

 • Bachelor’s degree (preferably in Engineering
 • At least 10 years’ experience in quality control
 • Good Knowledge in Statistical Techniques

25-May-17

 

Applied
 • Male, Female 34-40 years old
 • 5-7 years of working experience in QA & QC or QMS
 • Knowledge of ISO/TS 16949, ISO 9001 will be a plus

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล