• เพศชาย-หญิง อายุ 25-34 ปี
 • ปริญญาตรี-โท คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า
 • สามารทำงานประจำ ที่สำนักงานใหญ่สีลมได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบงานจัดซื้อและมีทักษะในการเจรจา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work on purchasing/procurement process
 • Coordinate with other related departments
 • Other job as assigned by Japanese manager

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in engineering, business administration
 • 3-5 years working experience in a manufacturing
 • Understanding of supply chain management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of progressive buying experience
 • Degree in Supply Chain Management. Engineering
 • Aged not lower than 25 years old

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 22 - 28 years old
 • degree of Engineering in Mechanical
 • Have direct experience in purchasing engineer

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to join a market leader and pioneer
 • to join a company, which compensation and benefit
 • to utilize management skills as a leader

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree Engineering of Civil, Mechanical
 • 2-3 years relative experience in an electronic
 • Sourcing or Purchasing experience is a plus

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female
 • 22-24 years old
 • Good performance & Potential in organizing

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female
 • 22-24 years old
 • Good performance & Potential in organizing

25-Apr-17

 

Applied
 • เทียบราคาสินค้า / ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical power engineer
 • 5 years experiences in purchasing management
 • Have knowledge of Electrical or Mechanical parts

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age: 27-32 years old
 • 5 years experience in s'parts purchasing
 • 5 years exp of using PO Module of Oracle or SAP

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

24-Apr-17

 

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

24-Apr-17

 

Applied
 • Male age over 30 years.
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Have experience in handle Die making purchasing

24-Apr-17

 

Applied
 • Work strategically to find cost effective deals
 • Develop ways to cut procurement expenses
 • Expect unfavorable events through analysis of data

21-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Industrial, Mechanical
 • 3 years experience in Sourcing Supplier
 • To verify potential maker for Localize project

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support and develop accurate product cost
 • Meticulous and good communication skills
 • Foreign language skills are advantageous

07-Apr-17

 

Applied
 • Develop electrical panel schematics
 • Develop scope of supply documents
 • Develop control system validation/testing

07-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล