• มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ทำงานเชิงรุกได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Consumer Goods based in Pathumthani
 • Full Purchasing responsibility
 • Manufacturing procurement experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement; จัดซื้อ; Perchase
 • SAP
 • MM

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selecting suppliers and issuing RFQs
 • Analysing supplier quotations
 • Discussing with suppliers about the company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 1-2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด สื่อสาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age is 21 years old up
 • Degree or up of Engineering field
 • Response part preparation for new part development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Logistics หรือ Supply Chain
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองการประเมินผู้ขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดซื้อ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ จัดซื้อ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง สามารถพูดภาษาจีนได้ดี
 • รับผิดชอบจัดหาจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศจ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าจากร้านค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการหาแหล่งสินค้า และนำเสนอราคาให้ได้
 • ดูแล GP% ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการขาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปรณ์ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดหา อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำ PO, รับของ, เช็คสินค้าให้ถูกต้องตาม PO

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in purchasing field in manufacturing
 • Good command in spoken and written English
 • Knowledge of Oracle R12, and Free zone

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • New Graduates are welcome
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Automotive Industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer
 • Sourcing, Procurement, Purchasing
 • Manufacturing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Quotation (Sale price) issuing,Control price down
 • Negotiate with customer
 • Support for any customer requested

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุ25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain business relationship
 • Basic analysis of customer financial status
 • Repayment ability from financial statements

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาจัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง
 • เปรียบเทียบราคา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามงานจัดซื้อ วางแผนจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่งสินค้
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Only, Age not over 30 years old
 • Min. 1 year exp. in leasing or banking
 • 20,000 - 30,000 THB + Benefits

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • At least 6 years’ experience in Trading
 • Communicate effectively in English and Japanese N2
 • Supplier Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent
 • Minimum 5 year of experience with Purchasing
 • Good understanding of Engineering Drawings and spe

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขอราคาจากSupplier
 • ออก PO ตามเอกสารขอซื้อ MR/PR
 • ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช/ญ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • 2-3 ปี ประสบการณ์สายงานด้านอุตสาหกรรม
 • เก่งเรื่องการต่อรองราคา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมใบแจ้งความต้องการสั่งซื้อ
 • จัดทำใบสั่งซื้อและเอกสารประกอบต่างๆ
 • หญิง / ชาย อายุ 24 - 45 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or male, aged 30 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • 5 years’ experience in Procurement

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Raw material demand planning and order to purchase
 • Responsible for inventory control
 • Knowledge of Import and Export

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operation manager / VP-Operation
 • Experience in Leasing or Hire Purchase
 • Good People management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Degree or Higher in Engineering or related field.
 • 5 years up strong experiences in purchasing.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดส่งฝ่ายบัญชี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • purchasing knowledge and experience
 • SAP knowledge Purchase to Pay, Business Warehouse
 • Good english, communication and problem solving

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • purchasing knowledge and experience
 • SAP knowledge Purchase to Pay, Business Warehouse
 • Good english, communication and problem solving

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมได้
 • พูดอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • รับผิดชอบด้านงานเลขานุการขอผู้บริหาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Chemical Industrial Mechanical Eng.
 • Exp 1-5 years is a must
 • TOEIC 550

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only
 • 27-28 years old
 • Professional experience in Automotive parts

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล