• เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 30-35
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 4 years logistics and procurement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in procurement and purchasing
 • Experience in administrative and coordinnating
 • Good command in computer and Microsofe office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะการเจรจาต่อรอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องลูกค้าภายใน ภายนอก
 • สรุป และรายงาน ข้อมูลรายสัปดาห์/เดือน/ปีได้ถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English are prefer
 • Good in Cooperation
 • Experience in 1-2 Year

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • จัดซื้อ
 • รับนักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in purchasing field in manufacturing
 • Good command in spoken and written English
 • Knowledge of Oracle R12, and Free zone

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อ
 • ติดต่อประสานงานภายในแผนกจัดซื้อ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางโอกาส

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with booking 3 year
 • Good English skill
 • Excellent knowledge in Customer Service

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีภาวะผู้นำ / กล้าตัดสินใจ
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • บริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ของบริษัทฯ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Have considerable experience working
 • Strong negotiation, leadership and communication

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering
 • 5 Years Experience in purchasing,buyer or sourcing
 • available to travel in upcountry sometimes

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of Engineering or related fields.
 • At least 3 years direct working experience.
 • Goal achievement, responsibility, adaptability

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Supply Chain

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าด้านความงามอย่างน้อย 4 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality 35-42 years old
 • 5 years of direct experience in Procurement
 • Overseeing all areas of procurement

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Procurement Department Manager

Alucon Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement/purchasingOfficer
 • จัดซื้อ
 • พนักงานจัดซื้อ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduated is welcome
 • Experience in 1 year up in Purchasing, Cost
 • Good command of English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • รักในการสื่อสารกับคนอื่น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Procurement
 • Bachelor’s Degree or Master
 • Raw Material

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • More than 1 year experience
 • Good Command of English
 • Work as a Team

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • จัดซื้อ
 • จัดจ้าง
 • จัดซ่อม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อสำนักงานที่ดิน
 • มีความรู้เรื่องกฎมายจัดสรรที่ดิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years relevant experience in procurement
 • Good interpersonal skills
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • merchandising
 • purchasing
 • buying

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Parts Procurement
 • Supply Chain
 • Procurement

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ด้านการบริหาร หรือการตลาด
 • จัดซื้อสินค้างานวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านงานก่อสร้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in related disciplines
 • 5 years of professional experience in Procurement
 • Knowledge of Financial Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาผลไม้สด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงสายงานหรือเกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Understanding in electronic part manufacturing.
 • Able to analysis, comparison term of price.
 • Experience at lease 5 years in Purchase functions.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศีกษาระดับปวส.-ป.ตรี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement Director

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Pre-opening procurement (FFE & OSE) for hotel
 • Dealing with Procurement Agency
 • Develop and deliver a Procurement Strategy

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อในธุรกิจอาหาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyzing the development trend of retail
 • Participating drawing up the procurement strategy
 • Distinguishing quality suppliers of difference

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล