• เพศชาย / หญิง อายุ 22-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้คล่องแคล่ว

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Camera, Accessories products, Merchandiser
 • IT, mobile, apple products.
 • good in English, good computer skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer House Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาตามที่ได้รับข้อมูล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Collection Manager
 • Debt collection
 • Credit analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Buyer – Procurement (Teparuk Plant)

Seagate Technology (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • >3 years of experience in Materials Planning
 • Good negotiation skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อกระดาษและเศษกระดาษ
 • เพศชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • Mininum 5 years of experience in purchasing
 • Knowledge of procurement concepts, process

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working 5 days / Week
 • Purchase project, create PM for annual maintenance
 • Experience in negotiating a good bargain.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาและคัดเลือกผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับ โรงงานผลิตในเครือ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Devise and use fruitful sourcing strategies
 • Discover profitable suppliers
 • Negotiate with external vendors

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 Year experience in purchasing
 • Good command in English
 • Good skills in communication, negotiation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 8+ years of experience in Procurement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate supplier contract renewals
 • Establish formal arrangements with suppliers
 • Purchase from approved vendors a range of goods

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least3 years of experience in Sourcing function
 • English communications
 • Understand ISO

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้า
 • สำรวจตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี -ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงหรือหญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • งานธุรการบุคคล งานด้านจัดซื้อ จัดหาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in engineering, construction
 • Male, aged 30-45 years old
 • 7 - 10 years in the foods industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบดีเรียนรู้งานเร็ว
 • ขับรถได้สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ และสลับ ส เว้น ส ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ และสลับ ส เว้น ส

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • 3-5 years in direct experiences
 • Strong negotiation skills with proactive

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement - IT

TMB Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience in Procurement
 • Strong communication and negotiation skill
 • IT Procurement background is an advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประการณ์การจัดซื้อโรงงาน 2 ปี (ประเภทไม้อัด)
 • มีทักษะการสื่อสาร/เจรจา/ต่อรอง ทำงานร่วมกับผู้อื่น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านโลจิสติก,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายจัดซื้อ 4 ปีขึ้นไป
 • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เป็นศูนย์กลางการประสานงานการจัดซื้อ จัดหา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA/BS in Supply Chain Management/Business/Engineer
 • Minimum of 5 years MRO/Materials purchasing
 • Ability to manage entire order to payment process

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อและจัดหาสินค้าของบริษัทฯ
 • จัดทำ P/O
 • ต่อรองราคา ประสานงานกับ Supplier และฝ่ายต่าง ๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Marketing, Business management
 • Age 30 - 40 years old
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงาน
 • รับผิดชอบสำหรับการผลิตการ จัดซื้อ
 • มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบความท้าทาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรม MS Word

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านจัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง, ชาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบเอกสารด้านการจัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Management, BA, Social Science
 • 2 yrs. experience in purchasing/procurement
 • Knowledge in Procurement-Purchasing System

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล