• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer/ วัตถุดิบประเภทเอาไปประกอบเครื่องมือช่าง
 • 0-3 years of experience
 • Chachuengsao ฉะเชิงเทรา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดซื้อ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ จัดซื้อ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ เปรียบเทียบใบเสนอราคาแต่ละร้าน
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี
 • วางแผน สั่งซื้อ ต่อรองสินค้า Raw Material
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าให้ตรง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Global Procurement Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Enhance your skills in procurement
 • Be part of a globally recognized organisation
 • Attractive remuneration package

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Business Admin or other related
 • 3-5 years’ experience in procurement or trading
 • Can communicate effectively in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement Experience
 • Able to Travel
 • Able to communicate English Language

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduated or experience in Purchasing prefer
 • Good Command in English
 • Age 22-30 years old

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา ทางด้านผักและผลไม้สด
 • มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ
 • มีความซื่อสัตย์ , รับผิดชอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PROCUREMENT ENGINEER

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree in Mechanical, Mechatronic, Electrical
 • experience 1-3 year in Purchase Engineer
 • Competent knowledge of English & Computer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Procurement/Procurement

CIEE Thai Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bangsaotong
 • Bangsaotong
 • samutparkran

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Response part preparation for new part development
 • Support part quality improvement
 • Follow up part preparation and co-ordinate

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in supply chain or logistic
 • Having experience in oil and gas
 • Good computer literacy and good command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ปสก. 5 ปีในการจัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เข้าใจกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบในการผลิต

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปสก. 5-7 ปี ด้านจัดซื้อสินค้าหรือบริการด้าน IT
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Management
 • 5 years working experiences in procurement
 • Good command of English and computer literacy

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือนไม่จำกัด จ่ายตามความสามารถ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • โบนัสประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันกลุ่ม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

INDIRECT PROCUREMENT MANAGER-SEA

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years+ of experience in a procurement role
 • Familiar with the strategic Procurement Process
 • Ability to act independently upon information

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานจัดหาหรือธุรกิจกระดาษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานได้จะได้รับการพิจารณ
 • มีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 27-35 years old
 • 3-5 years working experience in procurement
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25-40

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน2 -3 ปี ในตำแหน่งจัดซื้อ
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To work Stable Big Japanese based Company
 • Opportunity to use and gain secretary skill
 • To gain Japanese machine know-how & working style

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • almost 10 years as Sourcing and Procurement
 • Strategic Sourcing
 • Good English competency

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years experience
 • Purchase relevant IT and networking product
 • sourcing,cost reduction,negotiation

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Experience in Real Estate are advantage
 • Strong negotiation & communication

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหา Supplier และต่อรองราคา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตามการส่งมอบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาจัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง
 • เปรียบเทียบราคา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ต่อรองราคาสินค้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years experience in Hotel or Procurement
 • Regional office, International Hotel Mgmt Company
 • 5 working days, Salary depends on qualifications

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement

SOWL M.I.C.E Group

สวนหลวง

 • Salary
 • Development Oppotunities
 • OT pay

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Supply Chain 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานต่างประเทศ
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in purchasing/procurement for Chemical
 • work in Bangkok
 • Good Negotiation skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรืองานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรกิจเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด/ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ มาอย่างน้อย 3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Engineering (Mechanical/ Electronic)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล