• public health
  • experience in monitoring and evaluation
  • Fluency in English

23-Mar-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการจัดการ
  • มีประสบการณ์ในการทำ Design, Development

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล