• Male
 • Fulent in English
 • work at Ayutthaya Province

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Production and Material Planning.
 • Bachelor's degree in Engineering field.
 • Analytical skills , Coordinating skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ เขียนใบขอซื้อนอกประเทศ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขา IE, supply chain management
 • ประสบการณ์วางแผนและควบคุมการผลิตอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

17-May-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • 5 years+ in planning planning and process control
 • Be able to work in Chachoensao.

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล