• จบป.ตรีขึ้นไป(สาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Internet ได้ดี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดี

20-Jan-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing.
 • Experience in Product Development, Strategic Plan.
 • Ability to work under pressure.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing.
 • Experience in Product Development, Strategic Plan.
 • Ability to work under pressure.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade product
 • Relationship Manager
 • Trade finance

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากและการตลาด
 • มีทักษะในการคำนวณ การคิดเชิงวิเคราะห์

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Mathematics, Statistics
 • Around 15 years work experience in Product Pricing
 • At least ASA level of SOA and on track

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher with 8-10 years up experience
 • Experience in managing product projects
 • Good planning, managing, logical thinking

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warranty
 • Product Life Management
 • Reliability, Maintainability, Availability

19-Jan-17

 

Applied
 • Experiences in beverage or consumer products
 • Good command in Mandarin both written and spoken
 • Highly responsible and fast learner

18-Jan-17

 

Applied
 • Strong negotiation skill
 • Understand new product market trend
 • Fair command in English

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , Age 22 - 35
 • Bachelor and Master degree in Marketing, Business
 • Good Computer skill and good command english

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cash Management Product (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash Management
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

16-Jan-17

 

Applied
 • Strong experience in cash management product
 • Good knowledge in project management is a plus
 • Fluent command of English is a must

16-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female 25-33 years old
 • Experience in Product development & Mobile banking
 • Mobile application / E-commerce is preferred

16-Jan-17

 

Applied
 • Experience analysis
 • Actuarial, Statistical techniques
 • Knowledge of SPSS, SAS

16-Jan-17

 

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Cash management
 • High energetic, proactive and collaborate

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล