• Strong background in Business Process
 • To analyst business processes
 • business analyst

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Digital Channel
 • Quality Assurance

25-Apr-17

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Digital Channel
 • Data Leakage Protection

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบการปฏิบัติงานเป็นทีม
 • วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล