• ปริญญาตรี หรือ โท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ด้าน IT , Database
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ Advance Excel

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MIS
 • CRM
 • Business Analyst

25-Mar-17

 

Applied
 • Strong in planning and analysis capability
 • Business acumen and technical knowledge
 • Good English, Excel, Access, statistical analysis

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆลงในงบการเงิน P&L Statement
 • มีส่วนรววมในการจัดทำงบประมาณประจำปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master's Degree in Business/Engineering
 • 3 - 5 years of experience-data analysis/reporting
 • Strong written and oral communication skills

23-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in Foods Chain products
 • Demand planning is preferred
 • Demonstrated ability to learn quickly

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • At least 5 years of experience
 • Experience in the food packaging industry

23-Mar-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting/ Finance
 • 3-8 years of corporate financial
 • Professional Qualification (e.g. CPA)

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงบประมาณ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • Supply Chain,Logistics Management พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงินหรือAudit
 • มีความรู้เกี่ยวกับจัดทำ Performance Report
 • มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร

21-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proficiency in Microsoft Excel
 • Planning, Analyzing and/or Consulting to Business
 • Strong in Presentation and Analytical Skills

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for Financial Planning
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Experience with SAP, BPC and forecasting

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล