• Supervise production of all pastry and bakery item
  • Initiative and Creative
  • International Pastry Expertise

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Pastry Chef
  • Thai Dessert
  • Chef

25-May-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ผลิตเบเกอรี่)

25-May-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล