• จบการศึกษาระดับ ปวส.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในอุตสาหกรรมปิโตรฯ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CAD Operator
 • สามารถใช้โปรแกรม CADEWA
 • งานระบบ HVAC

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • New graduate is welcomed.
 • Monitor/Perform & Control system.
 • Can work as shift schedule.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ/ ต่อโทรศัพท์ บันทึกการต่อโทรศัพท์
 • หญิง อายุ 24ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิม.3,ม.6,ปวช,ปวส

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการจัดเก็บสินค้า
 • รักษาคุณภาพของสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องยนตร์, เครื่องกลโรงงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์งานผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ( มีค่ากะให้ )
 • ปฏิบัติงานที่สีลม
 • ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • รับโทรศัพท์และโอนสายให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • ประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good English and Thai languages
 • Excellent working knowledge of Adobe InDesign
 • Knowledge of production media processes

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality – Male / Female
 • A Good command of both English and Thai
 • Experience in the travel industry,Service Mind

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • data center operation, system operation
 • System and Server monitoring, backup
 • IT Computer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service MInd
 • Hospitality Industry
 • Answering Telephone

22-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Windows
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

22-Mar-17

 

Applied
 • At least 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Support and provide technical details

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ
 • มีความรักองค์กร มีความซื่อสัตย์สุจริต

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor, in any related fields 0-3 years’ experie
 • Possess good human relation skills
 • Handle telephone calls

22-Mar-17

 

Applied
 • บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์ที่ติดต่อ
 • มีประสบการณ์ด้านงานต้อนรับ และ/หรือ รับโทรศัพท์

22-Mar-17

 

Applied
 • All data center service operation & customer
 • 24 hours support new data center service
 • Can work in 3 shifts.

21-Mar-17

 

Applied
 • , wireline , operations , ,oil, Phitsanulok
 • offshore , onsore , wellsites , Gas Lift ,
 • Operating , Drilling , gas

21-Mar-17

 

Applied
 • 5 years experience in production operation
 • Onshore, Myanmar (1 Year)
 • Monitor Permit to Work (PTW) (hot and cold)

21-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการควบคุมเครื่องจักรCNC
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center, Lathe, Milling

21-Mar-17

 

Applied
 • Engineering Degree background
 • Be patient, can work under pressure
 • Good attitude towards assigned works

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญฺิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • รับโทรศัพท์จากลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามา
 • ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน
 • ช่วยเหลืองานใน กระบวนการผลิต

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง (มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี)
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความรู้ในการใช้ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ

20-Mar-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • จบการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ AutoCad ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Mar-17

 

Applied
 • 1 years experience in sales
 • Female / Male (Thai Nationality).
 • Has own car (It is a much.)

19-Mar-17

 

Applied
 • Outbound Tour Operator, Multitasking Ability
 • Minimum 2 years experience for Outbound Tour
 • Good command in English

17-Mar-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-2 years of experience in customer service fields
 • Excellent communication skills (Thai and English)
 • Positive attitudes and good problem solving skills

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female 20-30 years old
 • Preferable 3+ years experience with conventional
 • mechanical engineer

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Petrochemical, Electrical
 • Directly operating equipment in the field
 • Taking samples for quality control

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์, ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ,
 • ปวส- ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Receptionist & Operator (1 Year Contract)

IT One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Receptionist / Operator
 • Female only
 • age not over 28 years

17-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • 5 years’ relevant Warehouse working experiences
 • Experience in SAP using is preferred

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมครื่องจักร,ผลิตงานแผนก Forming
 • วุฒิการศึกษาระบบ ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีความถนัดด้านงานช่าง สามารถ Set up

17-Mar-17

 

Applied
 • Call center or telemarketing background.
 • Good communication both Thai and English.
 • Service mind and can work under pressure

17-Mar-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า
 • สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้

16-Mar-17

 

Applied
 • At least 1 year of working experience
 • Good command in English and Thai
 • Bachelor’s degree in hotel and tourism management

16-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี
 • BIM (Building Information Modeling) ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ประสบการณ์การเขียนแบบโดยใช้AutoCADไม่น้อยกว่า3ปี

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age not more than 35 years
 • 3 years experience in model making
 • Read and understand 2D and 3D drawing

14-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล