• Female age 28 – 35 years
 • Degree in Information Technology
 • Experience in Digital Marketing is a plus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 12 day-annual leave
 • Incentives / bonus
 • Promotion

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing and customer engagement
 • English Proficiency
 • customer engagement activities, brand awareness

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing and Advertising
 • English Proficiency
 • customer engagement activities, brand awareness

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Google Analytics and Google AdWords Dashboard.
 • Possesses knowledge in HTML and CMS.
 • Good command of English.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong communication and presentation skills
 • Knowledge of the online marketplace
 • Maintain online presence including websites

26-May-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล