Online Marketing Executive

The Cool Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้าน E-Commerce, Online, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย E-Commerce

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้หญิงอายุ 21-35 ปี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน กระตือรือร้น พร้อมลุย ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • เงินเดือน 16,000 -25,000 บ. (มีค่าคอมต่างหาก)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • Google Adwords / SEO / Facebook Ads
 • มีไหวพริบด้านธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์

26-Jul-17

 

Applied
 • Understanding current Search Engine Optimisation
 • conduct competitor, product and lead research
 • Manage and develop relevant content

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/ Male, Age not over 25 years old.
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • At least 1-2 years experience in Online Marketing.

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด , นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลและวางแผนการสื่อสาร
 • จัดทำ contents และวางแผนการสื่อสาร

26-Jul-17

 

Applied
 • ผู้หญิงอายุ 21-35 ปี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน กระตือรือร้น พร้อมลุย ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • เงินเดือน 16,000 -25,000 บ. (มีค่าคอมต่างหาก)

25-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female with Thai nationality
 • ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY
 • Fresh graduates are also welcome

13-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล