• สามารถเขียน Application บน IOS, Android ได้
 • สามารถพัฒนาและต่อยอด Mobile Application
 • สามารถเขียน User Interface

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science Degree
 • 3 year experience in Programming
 • .Net, ASP.NET and Microsoft Technologies

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java or swift , android studio , ios
 • git rest-service
 • UX/UI Design process

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in iOS/Web/Android
 • Strong logic and responsibility
 • Fast learning and can work as a team

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer, Android, iOS
 • web application using Java technology
 • Support deployment to AppStore and PlayStorer

29-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Develop and maintain applications
 • Strong Knowledge in database design
 • Knowledge of software development life cycle

29-Mar-17

 

Applied
 • Develop application C#.NET,VB.NET,MVC,mobile
 • At least 0-1 year of experience in programmer
 • HTML, XML, CSS, JavaScript,SQL Command / Server

29-Mar-17

 

Applied

Mobile Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS/MS degree in Computer Science
 • Experience in iOS application development
 • Experience with Agile design and methodologies

29-Mar-17

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai only
 • Experience in Server Side programming
 • Design and build native mobile applications

29-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any field related to computer
 • Good Skill in web/mobile application development
 • Flexible Working Hours @BTS Aree

29-Mar-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Working in the friendly self-improved environment
 • Cozy company majority work with big clients
 • You will be coached by great Thai IT team leads

28-Mar-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java,Mobile Developer,iOS, Android,SDK,Programmer
 • Mobile Programmer,Eclipse,Java Programmer,UI/UX
 • Application Developer,Software Engineer,Technical

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 25-40k ต่อรองได้ พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

28-Mar-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mobile Developer (iOS and Android SDK)
 • 2 Yrs of Experience in IT Development Environment
 • Prog. Language -Objective C, Java, JS, Jquery, C#

28-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Deep understanding of web technologies
 • Experience in mobile applications development
 • Experience in SQL (PostgreSQL), Linux

28-Mar-17

 

Applied

Mobile Developer

CDG & G-ABLE

ยานนาวา

 • มีประสบการเขียน Andrioid หรือ IOS
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Junior & Senior

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 2-3 year experiences in native iOS/Android
 • Experience in Java, JSP, JSON, JQuery

28-Mar-17

 

Applied
 • Male/ female, age 22-35 years old
 • Degree in the field of Computer Engineering
 • 1-3 years’ experience of mobile development

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer
 • Software Development
 • Web Development

27-Mar-17

 

Applied
 • Mobile Application Developer
 • iOS Developer
 • Android Developer

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in object oriented programming concepts
 • Familiar with iOS and/or Android SDK
 • Strong in Objective C, Swift or Java programming

27-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge PHP, JavaScript, CSS for Web Developer
 • Knowledge iOS, Android for Mobile Developer
 • Knowledge in cross platforms will be advantage

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

27-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Robust, scalable & reliable back-end architecture
 • Start-up environment
 • Interviewing now!

27-Mar-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in mobile developer
 • Bachelor degree or higher for computer science
 • Support deployment to AppStore and PlayStorer

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ชอบหาความรู้Technologyใหม่ ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความถนัดภาษาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ภาษา

27-Mar-17

 

Applied
 • Work together and develop cool apps
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

26-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work together and develop cool apps
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

26-Mar-17

 

Applied
 • At least 1 years of experience in iOS or Android.
 • Write high quality source code to program complete
 • Collaborate with team, share idea and thoughts.

25-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's or higher Degree in Computer Science
 • Experience in JAVA programming.
 • Good understanding of MVC design pattern

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Application (iOS,Android)
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • พัมนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Android

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 2-3 year experiences in native iOS/Android
 • Experience in Java, JSP, JSON, JQuery

24-Mar-17

 

Applied
 • Develop cool E-commerce applications
 • Have a direct impact on the final product
 • Attractive salary and compensation package

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering
 • Experience as Front – End Developer
 • Experience with Test Driven Development

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer
 • Attractive Package
 • Bangkok

18-Mar-17

 

Applied
 • iOS, web application, android application, digital
 • AngularJS, NodeJS, HTML5, AJAX, JavaScript, Spring
 • design, build, mobile application

04-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล